Mija piąta rocznicą śmierci naszego kolegi z Solidarności, hutnika Tadeusza Stasielaka (ur. 2 I 1952 r., zm. 7 X 2014).

Kolejna rocznica śmierci Kolegi Tadeusza. Niewiarygodne, że to już piąta rocznica Jego tak nieoczekiwanej śmierci. Tadeusz był prawdziwym, człowiekiem Solidarności a przy tym był skromny, i po ludzku dobry.

Tadeusz Stasielak był pracownikiem HiL (obecna nazwa ArcelorMittal Poland) w Krakowie, pracował jako tokarz na Wydziale Mechanicznym; od 1988 r. oddelegowany do pracy w związku. W Solidarności od pierwszych chwil; w dn. 26 sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na Wydziale Mechanicznym HiL a także w strajku grudniowym 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego. Kolega Tadeusz Stasielak działał w tajnych strukturach związku, był członek jawnej Komisji Robotniczej Hutników działającej od 1986 r. Uczestniczył w strajku w HiL w dn. 26 kwietnia – 4/5 maja 1988 r.

Tadeusz Stasielak był jednym z założycieli Towarzystwa Solidarnej Pomocy oraz był inicjatorem organizacji Biegu im. Bogdana Włosika. Członek NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników do ostatnich chwil. Kolega Tadeusz Stasielak był członkiem założycielem Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność”.

Pamiętamy o Tobie kolego z Solidarności

Stowarzyszenie Sieć Solidarności