W wieku 70 lat zmarł kolega Stanisław Kornaś z Solidarności „Geofizyki” Kraków, członek KTP, przedsiębiorca.

Pożegnamy Go w poniedziałek, 15 listopada 2021, godz. 12:20 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Kornaś Stanisław (ur. 12.01.1951 r. w Krakowie, zm. 7.11.2021 r. tamże). Był absolwentem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie a następnie studiował w Akademii Górniczo Hutniczej. Był Inżynierem geofizykiem. Pracownikiem Przedsiębiorstwa Geofizyki Górnictwa Naftowego, gdzie został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Bardzo zaangażowany w pracach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ-tu) Solidarność Małopolska, głównie w komisji programowej (wspólnie z Andrzejem Borzęckim) a także Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych (OPSZ). W dniu 5 marca 1981 r. został członkiem założycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania powołanego przez MKZ Małopolska.

Po wprowadzeniu stanu wojennego angażował się w działalność podziemną, głównie w sowim przedsiębiorstwie „Geofizyka”. W związku z ta działalnością SB prowadziła w jego sprawie dochodzenie pod kryptonimem „Programista”.

Pod koniec lat o ’80 ub. wieku został członkiem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Po obradach Okrągłego Stołu, wspierał działalność Komitetu Obywatelskiego Solidarność.

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”