Zmarł kol. Wiesław Kurczych - członek tajnych struktur„Solidarności”, w tym Tajnej Komisji Wydziałowej „Solidarność” Walcowni Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie w latach 1982 – 1989, główny kolporter wydawnictw podziemnych oraz członek Wydziałowego Komitetu Strajkowego podczas strajków 13-15/16.12.1981 roku oraz 26.04-4/5.05.1988 r.

Pogrzeb w kościele parafialnym w Chodowie k. Charsznicy pow. Miechowski w piątek 29 stycznia o godz. 13:00.


Wiesław Kurczych (ur. 23.02.1940 r. Chodów, zm. 26.01.2022 r. w Krakowie). Był pracownikiem Huty im. Lenina w Krakowie,, na wydziale Koksowni, a od 1979 r. w Wydziale Blach Karoseryjnych.

Kol. Wiesław Kurczych należał do NSZZ „Solidarność” od początku jej powstania we wrześniu 1980 roku w wydziale Walcownia Blach Karoseryjnych HiL i był członkiem Komisji Wydziałowej w latach 1980-1981. Po wprowadzaniu w Polsce stanu wojennego wziął aktywny udział w strajku, w dniach 13 – 15/16 grudnia 1981 roku będąc członkiem Komitetu Strajkowego na swoim wydziale.

W późniejszych latach był zaangażowany w kolportaż. Był głównym kolporterem zw. bibuły i wydawnictw podziemnych rozprowadzanych na terenie Huty im. Lenina. W jego mieszkaniu przez wiele lat, w okresie 1982 – 1988, mieścił się główny punkt rozdziału wydawnictw podziemnych. Bywało to jednorazowo od kilkuset do kilku tysięcy egzemplarzy pojedynczych wydań. Osobiście, nawet wnosił na teren huty dużą ilość tych materiałów.Równocześnie był członkiem Tajnej Komisji Wydziałowej „Solidarności”. Uczestniczył także w niezależnych manifestacjach w Nowej Hucie.

Gdy 26 kwietnia 1988 roku wybuchł strajk na terenie Huty, wszedł do Wydziałowego Komitetu Strajkowego i był jego członkiem aż do pacyfikacji strajku w nocy 4/5 maja 1988 roku.

Wiesław Kurczych został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2015) a także odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Cześć Jego Pamięci

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”