X. rocznica śmierci Jana Blicharza działacza Solidarności z Krakowskich Zakładów Armatur

Jan Blicharz (ur. 8 .12.1942 r. w Jacawie (Łotwa); zm. 6.02.2011 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Krakowie-Batowicach). . Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kętrzynie, specjalność: mechanik (1959); mistrz ślusarski (1972). W 1961 r. zatrudniony w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kętrzynie; w l. 1964-1968 ślusarz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym (Huta im. Lenina); w l. 1968-1969 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” w Krakowie; w l. 1969-1995 ślusarz narzędziowy w prototypowni w Krakowskich Zakładach Armatur; autor wielu wniosków racjonalizatorskich; od 1995 r. na rencie.

W grudniu 1970 r. uczestnik krótkiego strajku w KZA. W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; w sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w KZA - przedstawiciel Komitetu Strajkowego M. Pachura dotarł do Stoczni Gdańskiej; od września 1980 r. wraz z K. Jarzmikiem, M. Pachurą i S. Urbanem organizator „S” w KZA; członek Komitetu Założycielskiego, od 25 września 1980 r. członek Prezydium KZ oraz skarbnik; od 17 grudnia 1980 r. przewodniczący KZ.

Zaangażowany w prace Komisji Krakowskiej przy MKZ Małopolska (od lutego 1981 r.); delegat na I WZD RM w lipcu w Tarnowie, podczas którego kandydował na przewodniczącego; wybrany na członka ZRM.

W dn. 13 grudnia 1981 r. zatrzymany w pobliżu siedziby ZRM, wypuszczony następnego dnia; współorganizator strajku w KZA (po aresztowaniu na terenie zakładu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KZ K. Jarzmika) w dn. 14 grudnia 1981 r.; w dn. 15 grudnia 1981 r. zatrzymany podczas pacyfikacji zakładu; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wiśniczu Nowym.
W dn. 23 grudnia 1981 r. aresztowany i przewieziony na KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, a następnie do AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie; oskarżony o organizowanie i kierowanie strajkiem; skazany przez Sąd Wojewódzki (Wydział III Karny) w Krakowie 28 stycznia 1982 r. (obrońca L. Rozmarynowicz) na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata; zwolniony do domu. Po wyjściu z aresztu J. Blicharz był kontrolowany operacyjnie ze względu na podejrzenie działalności w w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność".

W 1985 r. uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W l. 1989-1995 ponownie przewodniczący KZ w Armaturze; w 2003 r. wystąpił z „S” ze względów zdrowotnych.

Jan Blicharz był od 1964 r. członkiem sekcji podnoszenia ciężarów w KS Olsza (następnie KS Armatura); sędzia Polskiego Związku Ciężarów (od 1972 r.) i Polskiego Związku Pływackiego (od 1998 r.). Honorowy dawca krwi, uhonorowany Odznakami „Honorowy Dawca Krwi” I, II, III i IV stopnia (1980-1985).

Stowarzyszenie Sieć SolidarnościJan Blicharz (ur. 8 grudnia 1942 w Jacawie Łotwa, zm. 6 lutego 2011 w Krakowie; pochowany na cm. Prądnik Czerwony), absolwent ZSZ w Kętrzynie, – działacz opozycyjny.

W sierpniu 1980 współorganizował strajk – wybrano go do Komitetu Strajkowego, a we wrześniu 1980 do Komitetu Założycielskiego w KZA. Od grudnia 1980 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Jako delegat brał udział 10–12 lipca 1981 w I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Małopolska, kandydował na przewodniczącego, wszedł w skład Zarządu Regionu. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego współorganizował 14 grudnia 1981 strajk w KZA (po aresztowaniu na terenie zakładu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Solidarności w KZA K. Jarzmika). 15 grudnia zatrzymano go podczas pacyfikacji i internowano. 28 stycznia 1982 w trybie doraźnym został skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. W 1985 uczestniczył w głodówce rotacyjnej w kościele przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie-Bieżanowie. W latach 1989–1995 ponownie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w KZA.

30. grudnia 1981 r. założono SOR krypt. "Szantaż" KR 25084. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie rozpoczęła dochodzenie w sprawie zorganizowania przez Jana Blicharza strajku w Krakowskich Zakładach Armatur w dniu 14.12.1981. Strajk został zorganizowany w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego oraz aresztowaniem jednego z pracowników KZA, działacza „Solidarności”. Strajk został spacyfikowany 15.12.1981. Tego samego dnia Jan Blicharz został internowany. Internowanie zamieniono na areszt 23.12.1981. W dniu 05.01.1981 śledztwo zostało zamknięte, a sprawa przekazana do sądu.

Jan Blicharz był sądzony z z trybie doraźnym i został oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" zorganizował i kierował strajkiem w Krakowskich Zakładach Armatur w dniach 14-15.12.1981. Skazany 28.01.1982 na rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Jan Blicharz był internowany a następnie tymczasowo aresztowanego w AŚ Montelupich w Krakowie (23.12.1981. -28.01.198).