Joanna Bryjak (ur. 28 października 1964 r., zm. 09 marca 2011 r.) była uczestniczką konspiracji w latach 1982-1989; współpracowała z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży , m.in. z podziemną drukarnia działającą w gospodarstwie Anny i Jerzego Hlebowiczów w Zagórzanach k. Gdowa., jak również z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników „Solidarność Walcząca”. Współuczestniczyła w druku podziemnych gazet ulotek , plakatów, była kurierem i łączniczką.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2009) oraz pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2020). Spoczywa na cmentarzu w Łapanowie.

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”