X. rocznica śmierci Józefa Krężołka, działacza tajnych struktur Solidarności i samorządowca Nowej Huty

Józef Krężołek ur. 11.03.1947 r., zm. 3 stycznia 2010 r. w Krakowie, spoczywa na cmentarzu w Mogile (sektor B , rz. 1 m. 1867).

Józef Krężołek, był pracownikiem Zakładu Transportu Kolejowego Huty im. Lenina. Był członkiem NSZZ „Solidarność” a po ogłoszeniu stanu wojennego, został członkiem Tajnej Komisji Robotniczej Hutników (TKRH), w której działał aż do ujawnienia podczas II zjazdu Komisji Robotniczej Hutników w kwietniu 1989 roku. Brał udział w strajkach hutniczych, zarówno grudniowym 1981 roku jak w strajku 1988 roku, podczas którego został pobity.

Przez trzy kadencje był Przewodniczącym Rady i dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, najpierw od 1994-1998, a następnie w latach 2002-2006, a ostatnio Członkiem Zarządu tej dzielnicy od 2006.

Uhonorowany medalem „Dziękujemy za wolność” (2018)

Stowarzyszenie Sieć Solidarności