Józef Zeman (7 grudnia 1932 – 30 listopada 2010) był synem legionisty i żołnierza 12 pułku piechoty z Wadowic. Pracował przez lata jako nauczyciel języka polskiego. Od najmłodszych lat jego pasją był sport, grał w piłkę nożną, był siatkarzem, a potem trenerem siatkówki, realizował swoje sportowe także jako opiekun Szkolnego Klubu Sportowego, Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego itp..

Strajki na Wybrzeżu w lecie 1980 r. poparli także nauczyciele z Wadowic. 28 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie grona pedagogicznego, na którym z inicjatywy Józefa Zemana uchwalona została rezolucja popierająca robotnicze protesty i podnosząca kwestie warunków bytowych pracowników oświaty. Już wkrótce z jego inicjatywy w Zespole Szkół Ekonomicznych, powstała "Solidarność". 26 listopada 1980 roku odbyło się zebranie komitetów założycielskich nowego związku z poszczególnych zakładów, podczas którego powołano Komisję Koordynacyjną Miasta i Gminy Wadowice. Przewodniczącym jej prezydium został Józef Zeman, który był - w okresie legalnej działalności "Solidarności" - zaangażowany w większość inicjatyw podejmowanych przez związek. Wraz z delegacją wadowickiej "Solidarności" brał między innymi udział w "Białym Marszu", który po zamachu na Jana Pawła II, 17 maja 1981 r.. kolega Zeman był koordynatorem Komisji Oświaty. Na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska (10-12 lipca 1981 r.), które odbyło się w Tarnowie, Zeman został wybrany na członka Zarządu.

Inicjatywą, w którą Zeman, przez wzgląd na rodzinne tradycje, zaangażował się najmocniej było postulowane przez "Solidarność" przywrócenie pomnika przed gmach byłych koszar., w wyniku czego, w dniu 15 listopada 1981 r. miało miejsce odsłonięcie monumentu.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Józef Zeman został internowany w zakładzie karnym na ul. Szerokiej w Jastrzębiu. Wraz z nim osadzono także z Wadowic : Stanisława Hanusiaka, Władysława Kroczka i dr Andrzeja Nowakowskiego oraz rolnika z Babicy Andrzeja Zawiłę. Józef Zeman otrzymał zwolnienie po pobycie w szpitalu więziennym i w kwietniu 1982 roku wrócił do domu. Po powrocie do Wadowic znajdował się pod stałą kontrolą SB. Nie mógł wykonywać zawodu nauczyciela języka polskiego a jedynie wychowania fizycznego do 1986 roku. Był współorganizatorem Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK), który działał w mieście od 1984 r., i Duszpasterstwa Ludzi Pracy, którego spotkania odbywały się u OO. Karmelitów "na Górce". Bezpieka rozpracowywała go m.in. przy okazji zorganizowanej przez niego, wspólnie ze Zbigniewem Jurczakiem i Michałem Cielebonem, wystawie poświęconej historii 12 pułku. Nadal trenował siatkarzy. Kiedy po obradach "Okrągłego Stołu" zaczęły powstawać Komitety Obywatelskie, na spotkaniu w sali KIK-u w dniu 23 kwietnia 1989 r. powołano także wadowicki Komitet, w którego skład wszedł Józef Zeman. Po częściowo wolnych wyborach parlamentarnych, w czerwcu 1989 r. został członkiem sześcioosobowego Zarządu Komitetu a potem jego wiceprzewodniczącym. Po wyborach samorządowych w 1990 r. wycofał się z życia politycznego. W latach 90. Józef Zeman zaczął aktywnie działać w Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej, starał się o utworzenie w mieście Muzeum Historycznego. Między innymi przez wzgląd na tradycje rodzinne Józef Zeman włączył się aktywnie w działalność powstałego w listopadzie 1989 r. Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wspierał inicjatywy podejmowane przez środowisko byłych AK-owców, m.in. współorganizował wystawę "Polska walcząca". Współpracował z lokalnymi mediami, pisał artykuły. Był członkiem zarządu Fundacji "Czartak" i zaangażował się w sprowadzenie zbiorów Emila Zegadłowicza z Bielska-Białej do Gorzenia i utworzenia tam muzeum jego imienia w 1995 r. W latach 90. trenował drużynę MKS "Szarotka" Wadowice. Pisał poezje, ukazały się dwa tomiki jego wierszy: Słowo i znak (1999 i 2001 r.). W 2009 r. ukazała się książka Historia AK 12 pp Ziemi Wadowickiej. Pod koniec życia Józef Zeman ciężko zachorował, wyjechał do syna do Francji, gdzie miał przejść operację. Zmarł 30 listopada 2010 r. w akwitańskim Dax we Francji. Urna z jego prochami została złożona na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Pisząc skrócony życiorys o pracowitym życiu śp. Józefa Zemana, opierałem się m.in. na wspomnieniach p. Marcina Witkowskiego.