X. rocznica śmierci Macieja Skalskiego – dr. medycyny, człowieka Solidarności z służby zdrowia, przyjaciela zwierząt , muzyki.

Maciej Skalski (ur. 5 lutego 1945 r,, zm. 23 grudnia 2010 r.); jest pochowany na Cmentarzu Salwatorskim kw. SC5, rz. 3, m. 13) doktor medycyny, asystent w Klinice Endokrynologicznej Akademii Medycznej i PSK w Krakowie(obecnie Szpital Uniwersytecki). Jeden z członków NSZZ „Solidarność” w AM i PSK, także w okresie stanu wojennego oraz po 1989 roku. Wspominaliśmy doktora podczas tegorocznej uroczystości składania kwiatów pod tablicą przy bazylice oo. Jezuitów, wśród ludzi służby zdrowia, którzy odeszli. Uhonorowany medalem „Dziękujemy za wolność” (2014).

O dr Macieju Skalskim - fragment wspomnienia Wacława Krupińskiego

Po szkole muzycznej wybrał medycynę; po niej szybko trafił do Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie był starszym asystentem. pracował też w izbie wytrzeźwień, w pogotowiu, w przychodni rejonowej w Bieżanowie, w Przychodni Endokrynologicznej przy ul. Batorego.

To Maciej Skalski stał za corocznymi koncertami charytatywnymi kolęd w wykonaniu artystów Piwnicy; środki z nich, poprzez śródmiejski Lions Club, którego był aktywnym członkiem, trafiały potem do podopiecznych domów dziecka.

I miał też Maciej Skalski ogromne serce dla zwierząt - tych bezdomnych. Im także starał się pomagać, gdy tylko mógł.

Taki to był Maciej Skalski. Człowiek prostolinijny i tak staroświecko uczciwy, który jako lekarz zawsze miał dla ludzi życzliwość i ogromne serce. Zechciało mu służyć raptem 65 lat...