Wspomnienie z okazji 10. rocznicy śmierci Marka Bendo – inżyniera, wzorowego krakowskiego samorządowca

Marek Bendo (ur. 24 kwietnia 1959 r., zm. 1 maja 2011r. ) mgr. Inżynier. Pracował w Biurze Studiów i Projektów Energetyki „Energoprojekt"  Kraków S.A.

W 1989 roku zaangażował się w działalność Komitetów obywatelskich. Był członkiem „Komitetu Obywatelskiego Solidarność” Nowa Huta. Najpierw wspierał wybory do sejmu i senatu w czerwcu 1989 r. a następnie wybory samorządowe 1990 r. Politycznie zaangażował się w Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe.

Pracował w urzędzie m. Krakowa. W ostatnim czasie pełnił funkcje wiceprezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zmarł nagle w wieku 52 lat. Został pochowany na cmentarzu Rakowice (Pas 100 rz. II m. 15).

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”


Marek Bendo miał opinię bardzo skromnego i skrupulatnego oraz rzetelnego człowieka, był wzorem samorządowca.

Był bardzo dobrym negocjatorem, człowiekiem niezwykle skrupulatnym i rzetelnym - tak mówią znajomi o Marku Bendo, krakowskim polityku i działaczu samorządowym, który zmarł nagle 1 maja br.

Marek Bendo był w ostatnim okresie wiceprezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
- Znaliśmy się od kilkunastu lat. Pierwszy kontakt nawiązałem z nim, gdy był przewodniczącym rady nadzorczej MARR-u - wspomina Krzysztof Krzysztofiak, obecny prezes MARR SA.
Marek zajmował się, z racji wcześniejszych obowiązków, głównie sprawami administracyjnymi - uchwałami, regulaminami i strategią. Wprowadzał do naszego działania spokój, wrażliwość i skupienie. Jego cechą charakterystyczną była też lojalność, potrafił przy tym bronić swojego zdania na przekór autorytetom.

- Miał duży wkład w opracowanie programu Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, które zakładał Jan Rokita. Wątki z tego dokumentu znalazły się później w programie Platformy Obywatelskiej - podkreśla krakowski radny Paweł Węgrzyn.