X. rocznica śmierci Tadeusza Chwastka, wieloletniego członka NSZZ "Solidarność" Pracowników PKS, członka Zarządu Regionu Małopolskiego.

Tadeusz Chwastek (ur.10.11.1945 r. w Miłocicach, zm. 19.01.2011 w Krakowie). Ukończył zasadniczą szkołę zawodową (1964). Był kierowcą w Państwowym Przedsiębiorstwie Transportu PKS Kraków od 1965 r.. W l. 1990-1995 pracownik Sekcji ds. bezrobocia Zarządu Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność’ oraz pełnomocnik ds. interwencji ZRM.

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r., przewodniczący Komisji Zakładowej w PKS Kraków. Zaangażował się w akcję nakłaniania członków komitetów założycielskich do usunięcia ze składu Zarządu MKZ Kraków A.Borzęckiego, M. Sierotwnińskiej, J.Okarmusa oraz J.Lassoty pod zarzutem rzekomej przynależności do KPN i działania na szkodę „Solidarności”(uwaga aneks), współtwórca Regionalnej Sekcji Transportu NSZZ „S” (IX 1981); członek Tymczasowego Prezydium Sekcji.

Działalność związkowa w Komisji Zakładowej NSZZ „S” PPT PKS Kraków: przewodniczący (1980-1981), 1989-2011); delegat na WZD (11990-2002); członek ZRM (1992-1995),Komisja Koordynacyjna PPKS w Regionie Małopolskim; członek (1989-1990), przewodniczący (1990-2011); sekcja Krajowa Pracowników PKS „S” wiceprzewodniczący (1995-2010). Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Solidarni Solidarnym (1992); założyciel Stowarzyszenia Funduszu Pomocy Bezrobotnym.

Tadeusz Chwastek został pochowany na Cmentarzu Prądnik Czerwony kw. CCCXII rz.2 m. 21

(na podstawie Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności Adama Gliksmana)

Aneks: Dot. to akcji wywołanej przez Stanisława Zawadę, (przez krótki czas przewodniczącego MKZ Kraków; wg. IPN TW "Staś"), w której uczestniczył Tadeusz Chwastek i niejaki Karyczka, skierowanej przeciwko KPN wspomina Mirosław Lewandowski w Książce "Prześladowani, wyszydzani, zapomniani, NIEPOKONANI" nt. ROPCiO i KPN tom. 1 na str.175