X. rocznica śmierci Wandy Żychowskiej nauczycielki oraz działaczki opozycji w krakowskich liceach.

Wanda Żychowska, (ur. 7 lutego 1932 r. w Krakowie, zm. 12 grudnia 2009 r. tamże, pochowana n cmentarzu Prądnik Czerwony kw. B8 rz. VI m. 3), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka języka polskiego w krakowskich liceach. Była współpracowniczką KOR i ROPCiO.
W Latach 1981 – 2002 była Przewodnicząca Sekcji Oświaty „Solidarność” Regionu Małopolska.

Od 1982 prowadziła działalność wydawniczą oraz kolportaż, była współpracowniczką pism: „Promieniści” (pismo młodzieżowe), „Tu i teraz” (pismo oświaty niezależnej), „Staszek” (pismo uczniów szkół ponadpodstawowych), „ABC” (pismo Federacji Młodzieży Walczącej), „ABC Młodych” (pismo informacyjne młodzieży szkolnej), „Mała Polska”, „Goniec Małopolski”. Prowadziła także bibliotekę wydawnictw niezależnych we własnym mieszkaniu.

Od początku 1990 roku była członkinią Stowarzyszenia „Kresy”.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
W latach 1988-89 była rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW Krakowie w ramach SOR krypt. Stanisław.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności
(Na podst. „Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności” Adama Gliksmana)