Dziesiąta rocznica śmierci kolegi Zbyszka Kowalika

Kolega Zbigniew Kowalik (9 maja 1940 r. - Nastasów k. Tarnopola, obecnie Ukraina; zm. 10 sierpnia 2009 r. w Krakowie, gdzie został pochowany na cmentarzu Rakowickim Kw. AA płn. m. 8).

Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1958). Pracował na Walcowni Blach Zimnych (ZB-1) Huty im. Lenina. W NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., wiceprzewodniczący KW Walcowni Blach Zimnych w okresie 1980, członek Plenum KRH (03.1981).

Uczestniczył w strajku w HiL w dn. 13-15/16. 12. 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego. Potem współpracował przy druku i kolportażu pism „Montinowiec”, oraz „Hutnik”. Wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany od 48 godz. do 7 dni.Organizował pomoc dla rodzin osób internowanych i więzionych.
Uczestniczył w strajku wiosennym 26.04-4/5.05.1988 r. jako członek Komitetu Strajkowego w HiL a po pacyfikacji został zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium. Przewodniczący Komisji Wydziałowej ZB-1 w l. 1988-91. Po 1989 roku był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” aż do 2006 roku.

Należy przypomnieć, że jego żona Liliana Miennicka Kowalik (ur. 29.06.1945, zm. 22.07.2014 r.) także była działaczem „Solidarności” w przedsiębiorstwie „DESA”” Kraków, i była szykanowana za działalność męża.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności