Adolf Ambrozik (ur. 8 czerwca 1939 r., zm. 2 czerwca 2004 r. pochowany w Tarnowie Krzyżu). Ukończył szkołę zawodową w Stalowej Woli., gdzie podjął pracę w Mostostalu a następnie przeniósł się do Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie (1963-1993).

Był jednym z założycieli „Solidarności” w zakładach, członek TKZ a potem Komisji Zakładowej. Gdy we wrześniu i października powstawała komisja Koordynacyjna w Tarnowie, znalazł się w jej gronie. Był reprezentantem Tarnowskiej Solidarności w MKZ Małopolska. Oraz delegatem na I WZD Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” a następnie członkiem ZRM oraz pracownikiem delegatury w Tarnowie.

Internowany z powodu działalności w regionalnych strukturach 13.12.1981 , do 05.03.1982 a następnie ponownie internowany za posiadanie plakatów 20.05.1982 do 28.06.1982 r. Po wyjściu z internowania A.Ambrozik kontynuował działalność podziemną, a SB prowadziło przeciwko niemu m.in.SOR okrypt. "Malarze" . W końcówce lat ’80 ub. w. działał na rzecz odbudowy struktur związku „Solidarność”.

Adolf Ambrozik został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014), który został przekazany dopiero dwa lata później na ręce Jego córek.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności