XV. rocznica śmierci Marii Indyk – dr socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczki podziemnej Solidarności, współzałożycielki Towarzystwa Universitas.

Maria Indyk, ur. 24 stycznia 1950r. w Mielcu, zm. 15 maja2006 w Krakowie; pochowana na cmentarzu komunalnym w Myślenicach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973) – kierunek filologia polska, samodzielny referent administracyjny w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UJ (1975-1976) , od 1978 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej UJ. Obroniła prace doktorską w 1985 roku.

Od 1982 była współpracowniczką podziemnej „Solidarności”,autorką, recenzentka tekstów publikowanych w wydawnictwach podziemnych, m.in. w „Hutniku”, współpracowniczką Oficyny Literackiej; kolporterką wydawnictw podziemnych, w tym książek Kręgu, NOWej, Przedświtu, ABC oraz organizatorką kolportażu na krakowskich uczelniach.

W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy podziemnej „Solidarności”, szkolenia drukarskie (m.in. z obsługi powielacza). Najbliżej współpracowała z Jolantą Antas. Na początku 1983 wraz z nią tworzyłagrupę poligraficzną drukującą sygnowane przez MKS Kraków „Zeszyty Związkowe” oraz, na zlecenie RKW, tzw. cegiełki.

Jak wspominał Aleksander Herzog - twórca Radia Solidarność Małopolska, wraz z Markiem Jędrzejczakiem nawiązali bliższe kontakty z grupą osób skupionych wokół Instytutu Filologii Polskiej UJ, na czele z Marią Indyk, Jolantą Antas i jej bratem Wiesławem. (…) W dniu 10 czerwca 1983 r. zaplanowana została kolejna audycja Radia, która miała być nadawana z trzech punktów. Jednym z nich było mieszkanie wynajmowane przez Annę Pulchny (grupa J. Antas i M. Indyk) , w domu będącym własnością ks. Mieczysława Malińskiego, dodatkowo w grupie współpracującej z radiem znalazł się co najmniej jeden tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, były działacz tzw. milicyjnych wolnych związków zawodowych Eugeniusz Koch (TW „Biały”). Wkrótce po włączeniu nadajnika przy ul. Radockiego w Krakowie do lokalu wkroczyła (wraz z drzwiami) liczna grupa funkcjonariuszy SB, która zatrzymała mnie w trakcie nadawania audycji. Równocześnie w tym samym dniu zatrzymano kilka innych osób: Marię Indyk i Jolantą Antas, jej brata Wiesława, Annę Pulchny., Wojciecha Gajewicza.

Maria Indyk była przetrzymywana w AŚ w Myślenicach. 12 sierpnia 1983 r. uchylono areszt, a27 września1983 r.. postępowanie umorzono na mocy amnestii.

Po wyjściu na wolność, Maria Indyk powróciła do działalności konspiracyjnej, w tym z podziemnym Radiem Małopolska.Dzisiaj wiemy, że Maria Indyk była z rozpracowywana przez SB , co najmniej od kwietnia 1983 r. w SOR pod kryptonimem „Mimoza” aż do 1989 roku.

Należy przypomnieć, że w okresie przed „Okrągłym Stołem” Maria Indyk została napadnięta, a sprawca chciał upozorować zamiar gwałtu, podobnie został napadnięta i dotkliwie pobita Jolanta Antas, 24 stycznia 1989 r., w Nowej Hucie.Tzw. „nieznanych sprawców”, nie zdołano wykryć, a śledztwo umorzono.

W okresie 1989 roku, Maria Indyk została współzałożycielką Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS; jak pięknie napisali założyciele – pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego „w głębokim przekonaniu, o konieczności podjęcia wspólnego wysiłku dla poszerzenia możliwości i stworzenia różnorodnych form publikowania rezultatów własnych badań pracowników UJ oraz innych uczelni krakowskich i polskich.Od 20203 r. Maria Indyk była dyrektorem ds. wydawniczych.

Maria Indyk została uhonorowana Medalem „Dziękujemy za wolność”w edycji dedykowanej dla ludzi podziemnego Radia Solidarność w Małopolsce w 2016 roku, ale także Medalem „Niezłomnym w słowie” (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”

*****

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Katarzyna
Nazwisko: Indyk
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 24-01-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych

Opis materiałów

Stan zachowania

Uwagi

Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maria Indyk była rejestrowana 28.04.1983 pod nr KR 27409 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie do SOR "Mimoza" KR 27409. Rozpracowywana z powodu prowadzenia podziemnej działalności wydawniczej. Druki i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Prowadzenie SOR "Mimoza" zakończono w 1989. Akta SOR "Mimoza" zniszczono 31.12.1989. Z części materiałów SOR zarchiwizowanych w 1987 zachował się mikrofilm o sygn. 17090/II.

IPN Kr 0101/361 (17090/II) mkf.


Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące śledztwa nr RSD 21/S/83 w związku ze sporządzaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw przez M. Indyk wraz z innymi osobami w udostępnionym przez nią mieszkaniu. Zatrzymana 10.06.1983. Aresztowana tymczasowo od 11.06.1983. Dnia 20.10.1983 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia umorzył postępowanie na podstawie ustawy z 21.07.1983 o amnestii.

IPN Kr 07/5326 (5648/III-gr.), IPN Kr 096/1060 (5648/III-gr.) mkf.


Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dotyczące Marii Indyk i innych. M. Indyk została tymczasowo aresztowana 11.06.1983 na podstawie art. 48 ust. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym, za to, iż w okresie do 10.06.1983 w Krakowie brała udział w drukowaniu, przechowywaniu i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, w tym publikacji zawieszonego NSZZ "Solidarność". Postanowieniem z 19.07.1983 uchylono tymczasowy areszt. Zwolniona 21.07.1983. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie wystąpiła do Sądu Rejonowego 18.08.1983 o umorzenie sprawy na mocy amnestii.

IPN Kr 451/2 (II Ds. 64/83)


Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko M. Indyk i innym z art. 48 ust 2,3,4 dekretu o stanie wojennym. Druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z 27.09.1983 umorzył postępowanie karne wobec M. Indyk na podstawie amnestii z 21.07.1983.

IPN Kr 17/287 (II Ko A 3/83/S)


Akta penitencjarne Maria Indyk była aresztowana tymczasowo 11.06.1983 z art. 48, ust. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym. Osadzona w AŚ w Myślenicach 13.06.1983. Zwolniona 19.07.1983.

IPN Kr 0139/22 (36/173/83)


Akta paszportowe Akta paszportowe M. Indyk. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-0342/86 w okresie 11.04.1986-11.04.1987 z powodu powiązania z podziemną działalnością poligraficzno-kolportażową.

IPN Kr 37/352287 (EAKr 352287)Indyk Maria Katarzyna, 24-01-1950, imię ojca: Stanisław
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
Opis sprawy


II Ko "A"/3/83/S
II Ds 64/83
RSD 21/S/83

Sprawa karna przeciwko Marii Katarzynie Indyk, Annie Pulchny, Wojciechowi Gajewiczowi, Wiesławowi Antasowi i Jolancie Ewie Antas oskarżonym o rozpowszechnianie pism i ulotek ...