Teresa Kozak (ur. 6 stycznia 1929 r. w Mościskach, zm. 22. października 2005 r. w Krakowie) , należała do Solidarności od września 1980 r., była członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr. 9 w Krakowie, a następnie sekretarzem Komisji Zakładowej.

Po 13 grudnia 1981 r. czynnie włączyła się do działań struktury podziemnej w przedsiębiorstwie. Jej wyczynem było podjęcie 15.12.1981 z kasy firmy, dużej kwoty środków finansowych NSZZ "Solidarność', która w całości została przekazana, poprzez Jana Paculę, strajkującej załodze Huty im. Lenina. Po utworzeniu Tajnej Komisji Zakładowej w drugiej połowie 1982 r., w dalszym ciągu pełniła funkcję sekretarza i skarbnika Związku, działając wraz z Jackiem Swałtkiem, Janem Skrzypkiem, wspomnianym już Janem Paculąi innymi. Zajmowała się również kolportażem, pisała matryce dla gazety zakładowej, PBK/PRK o zasięgu krajowym. Współorganizowała spotkania i wykłady historyczne w prywatnych mieszkaniach. W 1988 r. jako członek TKZ „Solidarność’, złożyła wniosek o ponowną rejestrację NSZZ „Solidarność” PRK 9 w sądzie. W 1989 roku była aktywnym działaczem Komitetu Obywatelskiego w Krakowie. W 2000 r. odznaczona odznaką „Zasłużony dla Transportu RP". Uhonorowana została Medalem „Dziękujemy za wolność” (2015).

Teresa Kozak spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kw. XXVII, rz. 10, m.23).

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

(Niestety nie posiadamy zdjęcia Teresy Kozak)