XX. rocznica śmierci Józefa Ślisza – rolnika, współorganizatora Strajków chłopskich w 1981 r oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,uczestnika obrad Okrągłego Stołu, senatora i wicemarszałek Senatu RP, działacz partii ludowych.

Józef Ślisz, ur. 20 III 1934 w Łukawcu k. Rzeszowa, zm. 6 III 2001 w Łące k. Rzeszowa. Ukończył I LO im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (1952). W latach 1952-1961 pracownik zakładów przemysłowych, od 1961 rolnik.

Od 1980 członek Solidarności Wiejskiej. I-II 1981 współorganizator strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, współprzewodniczący Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Od III 1981 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” Rolników Indywidualnych, uczestnik strajku okupacyjnego w budynku ZSL w Bydgoszczy, sygnatariusz porozumienia po kryzysie bydgoskim, XI-XII 1981 członek Ogólnopolskiego KS „S” RI.

Po 13 XII 1981 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; organizator pomocy dla represjonowanych. W II 1985 wznowił działalność Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. 1987-1989 przewodniczący Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”, przewodniczący „S” RI. W okresie 25 V 1981 – 26 VII 1989 był rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Ziemianin.

1988-1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. II-IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.

W latach 1989-1993 senator i wicemarszałek Senatu: 1989-1991 z listy KO, 1991-1993 z listy PL; członek senackich komisji Rolnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 1989-1992 organizator i przewodniczący Rady Krajowej PSL-Solidarność, 1994-1996 prezes SLCh, 1997-2001 wiceprzewodniczący Rady Krajowej SKL. W 1991 założyciel Fundacji im. Macieja Rataja, od 1993 przewodniczący Rady Instytutu im. M. Rataja, od 1998 założyciel i członek Fundacji Akcja Rolnicy Rolnikom.

W 2000, za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności oświatowo-rolniczej, został odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych, prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą tego Orderu. Wyróżniony także odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”