Ks. Adolf Chojnacki (ur. 4 stycznia 1932 w Cichawie, zm. 22 marca 2001 w Makowie Podhalańskim) – polski duchowny katolicki, kanonik, działacz opozycji demokratycznej w PRL.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 24 czerwca 1956 r. w Krakowie. Wikariusz w następujących parafiach: Rabka (1956-1958), Poronin (1958-1959), parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej (1959-60), Kozy (1960), parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie (1960-1964), Skawina (1964-1967), Nowy Targ (1967-1968). W latach 1968-1969 wikariusz ekonom ad interim w Grabiu, następnie wikariusz w Babicach (1969-1981) i duszpasterz przy kościele w Zagórzu (1973-1981). Członek Rady Kapłańskiej archidiecezji krakowskiej (1971-1975) i wicedziekan dekanatu chrzanowskiego (1975-1981).

W latach 1981-1986 był proboszczem parafii na krakowskim Starym Bieżanowie. Został wówczas jednym z kapelanów NSZZ "Solidarność". Brał udział w wydawaniu nielegalnych wydawnictw podziemnych. W czasie stanu wojennego wielokrotnie nękany i szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Od 18 lutego 1985 do 31 sierpnia 1985 przyjął w swojej parafii uczestników protestu głodowego po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, zorganizowanego przez Obywatelską Inicjatywę w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”. Działalność ta spotkała się z prześladowaniem ze strony SB. Wybito wówczas szyby i zamalowano okna plebanii, przecięto opony w jego samochodzie, spalono garaż i otruto psy.

W 1986 wobec nacisków władz komunistycznych na kurię krakowską ks. Adolf Chojnacki został przeniesiony do parafii w Juszczynie. Tam co miesiąc rozpoczął odprawianie Mszy Świętych za Ojczyznę. W tym samym roku SB przygotowała zamach na jego życie, pozorując wypadek samochodowy.

W 1994 rozpoczął posługę duszpasterską wśród Polonii na rumuńskiej Bukowinie w diecezji Jassy z siedzibą w Sirecie. W latach 1995-1997 pracował w Archidiecezji Lwowskiej na Ukrainie. Od 1995 r. wikariusz w Łucku oraz administrator parafii Ołyka i Cumań na Wołyniu, a w latach 1996-1997 proboszcz par. Krukienice i Myślatyce. W końcu 1997 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Domu Księży w Makowie Podhalańskim.

Pochowany został w Juszczynie, gdzie jego grób znajduje się w centralnej części cmentarza.

Ksiądz Adolf Chojnacki jest jednym z bohaterów książki ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej dedykowanej Jemu i księdzu Kazimierzowi Jancarzowi.