Zdzisław Wachel (ur. 9 września 1932 roku , zm. 7 czerwca 1999 roku, jest pochowany na cmentarzu w Bochni przy ul. Orackiej (sektor XXVIII rz. Z, m. 27)

Kolega Zdzisław Wachel był głównym kurierem i kolporterem wielu pism podziemnych na terenie Bochni, a w tym należy przypomnieć „Kurierek Bocheński” wydawany w okresie legalnej działalności Solidarności w końcowym okresie 1981 roku, a następnie przez podziemną Solidarność bocheńską w ramach Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, w okresie od 27 IX 1982 – 21 V 198 r.
W składzie zespołu (dostarczanie informacji, redakcja, druk, kolportaż)b byli: Józef Mroczek, Jerzy Orzeł i jego zona Barbara, Teofil Wojciechowski, Piotr Hlebowicz, Jolanta i Stanisław Kurnik, Krzysztof Szwiec, Zdzisław Wachel (kurier, kolporter), Zdzisław Rojek, Tadeusz Jagielski, Wacław Niemirski, Anna Mroczek (z d. Kłak).

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Obok zdjęcie nagrobka śp. Zdzisława Wachela. Bardzo prosimy o uzupełnienie informacji o zmarłym koledze.
Zajrzyjcie także na stronę archiwalną Solidarności Bocheńskiej: http://solidarnoscbochenska.pl/