XXV. rocznica śmierci Danuty Abrahamowicz „Daszy” – filologa słowiańskiego i działaczki podziemnej Solidarności Uniwersytetu Jagiellońskiego

Danuta Abrahamowicz (ur. 18.01.1937 Kurhany k. Krzemieńca, ob. Ukraina, zm. 27.03.1995 r. w Krakowie) - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny (1959), kierunek: filologia słowiańska; 1961-1963 stypendystka w Słowackiej Akademii Nauk. Od 1962 asystent w Zakładzie Nowszych Literatur Słowiańskich UJ, 1966-1969 starszy asystent.

1982-1989 w podziemnym ruchu wydawniczym, w I 1982 współzałożycielka, następnie współredaktor pierwszego, niezależnego pisma „Biuletyn Małopolski” (we współpracy z Jerzym Zdradą, Romanem Laskowskim) wydawanego od końca stycznia 1982 r. z upoważnienia RKW, od 1983 przeszła do „Miesięcznika Małopolskiego”. Kolporterka „Miesięcznika Małopolskiego” w Krakowie i Warszawie. Była rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. "Ul" KR 25857.

Tłumaczka z jęz. słowackiego i czeskiego, m.in. wierszy Jaroslava Seiferta, fragmentów „Sennika czeskiego" i „Siekiery” Ludvika Vaculika, utwory Milana Rufusa, Klary Jarunkovej i Dominika Tatarki).

Wydała m.in. „Ołowiany ptak. Opowiadania słowackie” (1982), Królowa Dunaju. Baśnie, podania i legendy o Bratysławie (1989), Mały słownik polsko – słowacki i słowacko-polski (1994),Słownik Encyklopedyczny „Pisarze świata” (1999). Autorka publikująca w podziemnej prasie, m.in. w „Miesięczniku Małopolskim”, „Tumulcie” pod ps. Marek Wyrwa.
Po 1989 r. została założycielką i prezesem Towarzystwa Polsko – Słowackiego

Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie kw. XCII płn. m.2

Została uhonorowana Medalem „Dziękujemy za wolność” (2015)

Stowarzyszenie Sieć Solidarności