XXV. rocznica śmierci Andrzeja Potockiego – hrabiego i doradcy hutniczej Solidarności, prezesa krakowskiej KIK

Andrzej Potocki (25.08.1920 – 22.10.1995) - hrabia, pochodził z gałęzi Potockich z Krzeszowic, był właścicielem Pałacu pod Baranami - ważnym ośrodku myśli patriotycznej i kulturalnej.
W czasie II wojny światowej służył w Armii Krajowej. Dobra Potockich zostały zarekwirowane w 1939 roku przez Niemców, a po wojnie rozparcelowane. Po 1945 roku został aresztowany i skazany na półtora roku więzienia. W czasach stalinizmu, jako osobie o niewłaściwym pochodzeniu społecznym, uniemożliwiono naukę w szkole wyższej. Podjął wówczas pracę w Dyrekcji Dróg Wodnych. Po ciężkiej chorobie przeszedł na rentę. Zajął się wówczas tłumaczeniami na język angielski. Przełożył m.in. "Osobę i czyn" Karola Wojtyły. Z krakowskim Klubem Inteligencji Katolickiej związany był od 1963, w latach 1966-1967 był wiceprezesem, od 1978 do 1995 prezesem klubu.

Po powstaniu „Solidarności, w KIK toczyły się liczne działania i spotkania tworzącego się ruchu społecznego. Andrzej Potocki był m.in. doradcą Komisji Robotniczej Hutników Huty im. Lenina.
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Archidiecezjalnym Komitecie Pomocy Internowanym i Ich Rodzinom. Po odwieszeniu działalności KIK w 1983 roku, w Klubie koncentrowało się podwawelskie życie kulturalne. W kolejnych edycjach mówionego pisma "Na Głos" pojawili się prawie wszyscy najwybitniejsi pisarze i poeci z całej Polski.

W 1988 wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie, następnie został szefem kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego w wyborach do Sejmu i Senatu w 1989 i przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Krakowie.
W siedzibie KIK na ul. Siennej 5 mieściła się początkowo siedziba Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego.

W latach 1991-1995 był prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta "Ecce Homo" w Krakowie, w latach 1993-1995 był jednym z trzech przewodniczących Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Był członkiem-założycielem Unii Demokratycznej, następnie członkiem Unii Wolności.

Został uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność” (2015)

Andrzej Potocki pochowany jest w kościele św. Marcina w Krzeszowicach.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności