Zmarł Henryk Opilo, działacz Solidarności, internowany w stanie wojennym, poseł na Sejm I kadencji.
(ur. 29 listopada 1952 r. w Muszynie zm. 2 maja 2021 r.)

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu (1973) i rozpoczął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich (obecnie „Uzdrowisko Krynica - Żegiestów” S.A.).

W NSZZ "S" od 1980 r.; uczestnik strajku służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dn. 7-17 listopada 1980 r.; przewodniczący KZ "S" w PP ZUKP (1980-1981), oraz wiceprzewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Krynicy i Muszyny.

Zatrzymany 14 grudnia 1981 r. i internowany z ZK w Załężu; zwolniony 26 marca 1982 r.; po powrocie do pracy przeniesiony na inne stanowisko, a w 1985 r. represyjnie zwolniony z pracy.
Realizator otwartych projekcji filmów dokumentalno-historycznych w kościele zdrojowym w latach 1986-1989 (m.in. "Katyń"); współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" (od 23 lutego 1989 r.)

Członek Prezydium Komitetu Obywatelskiego "Solidarność " województwa nowosądeckiego (15 kwietnia 1989 r.).

Przywrócony do pracy dopiero z dn. 1 listopada 1990 r. po wcześniejszych wyrokach Sądu Najwyższego oraz Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.

Działalność związkowa: KZ "S" (PP-ZUKP): przewodniczący (1980-1981, 2012-nadal), członek (2002-2012); Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ “S”: przewodniczący (1989-1992); delegat na WZD RM (2006-nadal).

Poseł na Sejm RP (1991-1993) z listy KPN i z poparciem NSZZ "S", członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw w ramach Paktu o przedsiębiorstwie państwowym; sygnatariusz deklaracji powołującej oddział AWS w Nowym Sączu (22 sierpnia 1996 r.). Członek KPN (do 1997 r.)

Autor projektu tablicy upamiętniającej dziesiątą rocznicę powstania NSZZ "S", umieszczonej w kościele pod wezwaniem WNMP w Krynicy Zdroju; inicjator odtworzenia w 1990 r. na frontonie starego Domu Zdrojowego zniszczonej po 1945 r. tablicy upamiętniającej zwycięstwo w bitwie warszawskiej 1920 r.; jako poseł był inicjatorem i uczestnikiem, wraz z działaczami KPN oraz "Strzelca" nielegalnej akcji usunięcia tablicy upamiętniającej poległych funkcjonariuszy UB i MO z budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu (11 listopada 1992 r.).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012) oraz uhonorowane Medalem „Dziękujemy za wolność” (2016).

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Henryk Andrzej Opilo – polski polityk, poseł na Sejm I kadencji.

Ukończył w 1973 liceum ogólnokształcące w Nowym Sączu. Pracował jako inspektor kontroli wewnętrznej.

W latach 80. działacz opozycji demokratycznej, po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, później współpracował z podziemiem. Współtworzył miejski (w Krynicy) oraz wojewódzki Komitet Obywatelski.

W 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji. Został wybrany w okręgu nowosądeckim z listy Konfederacji Polski Niepodległej. Zasiadał w Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej.

W 2012 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.