Zmarł Jerzy Mikułowski Pomorski – wybitny socjolog, profesor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, brał udział w pracach COIU „Solidarności”, działacz odrodzonego samorządu krakowskiego, członek Społecznego Komitetu Odnowy zabytków Krakowa,

Jerzy Mikułowski Pomorski herbu Rawicz ur. 3 stycznia1937 w Katowicach, zm. 12. grudnia 2020 r. w Krakowie. Był synem porucznika WP Władysława Mikułowskiego Pomorskiego (1901–1940) zamordowanego przez NKWD w Charkowie oraz Barbary Czaplickiej herbu Lubicz (1909–1989) praprawnuczki architekta Maksymiliana Nitscha (1843–1890)[.

Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (1954), następnie studiował prawo (do 1958) i socjologię (do 1963) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1969 na Polskiej Akademii Nauk został doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W latch 1973–1974 odbył studia na London School of Economics and Political Sciences. W 1975 został kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych oraz wicedyrektorem Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1977 habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych (1990). W latach 1990–1996 był rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1991–2007 kierował Katedrą Studiów Europejskich tej uczelni. Od 2007 profesor emeritus. Wykładał także na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Katowicach.

Członek kilku stowarzyszeń międzynarodowych m.in. International Institute of Communication (Londyn), European Studies Institute University of Salford (Wielka Brytania), Rady University Council of Education Management Transfer (Sztokholm), Rady Globalnej Sieci Współpracy Szkół Ekonomicznych NIBES. Doctor honoris causa m.in. Grand Valley State University (USA, 1993) oraz University of Teesside (Wielka Brytania, 1995).

Jerzy Mikułowski Pomorski brał aktywny udział w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarność”. W 1989 r był członkiem Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” a następnie Krakowskiego komitetu Obywatelskiego, kierował zespołem ds. samorządu, którego przewodniczącym był Jerzy Mikułowski Pomorski. Był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Jerzy Mikułowski Pomorski był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997). Był uhonorowany Medalem „Honoris Gratia” prze prezydenta Krakowa(2007) a także Medalem „Dziękujemy za wolność” (2019) oraz wieloma innymi nagrodami, tytułami. Jest autorem wielkiej ilości opracowań naukowych. TVP Katowice zarzucała profesorowi współpracę z organami służby bezpieczeństwa PRL jako TW, ale IPN , który badał tę sprawę nie potwierdził tego faktu i wydał dokument potwierdzający brak współpracy.