13 czerwca zmarł JÓZEF JANISZEWSKI, działacz opozycji niepodległościowej lat 80. oraz więzień polityczny okresu stalinowskiego.

Miejsce i czas pogrzebu: 19 czerwca o 10.20 Msza Święta w KAPLICY CMENTARZA RAKOWICKIEGO w Krakowie.

Józef Janiszewski, ur. w 1928 roku w Sikorkach. Przed 1950 siedział w więzieniu w Bydgoszczy. Od roku 1980 uczestniczył w pomocy organizacyjnej przy zakładaniu wiejskich komórek "Solidarności" Rolniczej w gminie Gdów i gminach sąsiednich. Pomagał w organizacji spotkań z ludźmi liderowi "Solidarności" RI na tym terenie - Jerzemu Hlebowiczowi. Po nastaniu stanu wojennego współpracuje z następującymi strukturami: Porozumienie Prasowe "Solidarność Zwycięży" - Marian Stachniuk i Piotr Hlebowicz(1983-1989), Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników - Józef Teliga, Jerzy i Piotr Hlebowiczowie (1984-1989), "Solidarność Walcząca" Oddział Krakowski - Marian Stachniuk i Piotr Hlebowicz (1985 -1989). Uczestniczy w budowie bunkra-drukarni "Wilno" im. gen. Leopolda Okulickiego - "Niedźwiadka" pod pracownią na posesji Anny i Jerzego Hlebowiczów w Zagórzanach (1983/84) gdzie drukują się m. in. Kurierek B, Solidarność Zwycięży, Solidarność Rolników, Solidarność Walcząca. Drukarnia działa do 1993 roku, bez wpadki. Współorganizuje i pomaga przewozić papier, sprzęt, oraz gotowe gazety i ulotki podziemne. W sporadycznych wypadkach pomaga w procesie druku (gdy brakuje drugiego drukarza). Wielokrotnie wykonuje funkcje kuriera, i kolportera. Na początku lat 90. razem z Piotrem Hlebowiczem kilka razy wyjeżdża do Kazachstanu i na Syberię celem pomocy stowarzyszeniom Polskim.

Za zaangażowanie w pracy konspiracyjnej, Prezydent Lech Kaczyński nadał Józefowi Janiszewskiemu w roku 2007 Krzyż Oficerski OOP. W 2012 Józef Janiszewski otrzymał od Kornela Morawieckiego Krzyż Solidarności Walczącej.
Cześć Jego Pamięci!