Zmarł Czesław Talaga – były pracownik MPK Kraków, stolarz, członek Solidarności, więzień polityczny stanu wojennego.

Czesław Talaga urodził się5 sierpnia 1938 r. w Stróży, pow. Myślenicki, zm. 18 maja 2021 r. w Krakowie. Ukończył Technikum Budowlane w Krzeszowicach (1952). W l. 1952-1959 był pracownikiem KWK Kościuszko – Nowa w Jaworznie; potem odbywał zasadniczą służbę wojskową (1959-1961) . Od 1961 -1981 pracował w MPK Kraków; był kierownikiem zakładu stolarskiego w Spółdzielni Wielobranżowej „Azet” (1985- 1993); wreszcie prowadził prywatny zakład stolarski (1993-2008); od 2008 r. przebywał na emeryturze.

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; przewodniczący KZ „S” w Zakładzie Transportu i Sprzętu Specjalnego MPK w Krakowie., od marca 1981 r. był także w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku w Zakładzie Eksploatacyjnym Tramwajów Kraków – Podgórze (13-15 grudnia 1981 r.); uniknął początkowo aresztowania; zatrzymany w grudniu 1981 r., otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską; skazany 30 stycznia 1982 r. wyrokiem Warszawskiego Sądu Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz podania wyroku do publicznej wiadomości; osadzony w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich, a następnie w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, we Wrocławiu i w Strzelinie. W więzieniach wydawał wraz z Hubertem Błaszczykiem pisemko „Politykier”. Został zwolniony 21 czerwca 1983 r.; po wyjściu na wolność odmówiono mu ponownego przyjęcia do pracy.

Od listopada 1983 r. do 1985 r. członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność". W jego domku letnim w Stróży drukowano różne czasopisma. W jego domu odbywały się liczne spotkania konspiracyjne, z udziałem m.in. kolegów z którym siedział w więzieniach PRLu (Stanisław Handzlik, Edward Nowak oraz Mieczysław Gil) ale także Jan Ciesielski, Adam Michnik, Romuald Szeremietiew i inne.3 maja 1985 aresztowany za udział w uroczystościach Trzecio-Majowych (z E. Nowakiem, St. Handzlikiem), spędził w więzieniu na ul. Czarnieckiego w Krakowie-Podgórzu 2 miesiące. Kilkukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.

W okresie po 1989 r., został m.in. współzałożycielem (10992) i wiceprzewodniczącym Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (1979, wręczenie miało miejsce w 2009 r.). Uhonorowany medalem „Niezłomnym w słowie” (2010), medalem Za zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2010), srebrną i złotą odznaką „Za zasługi w rzemiośle” (2003, 2008) oraz Honorową Odznaką Rzemiosła (2010) a także Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”