W wieku 61 lat zmarł Dariusz Warpas (ur. 12 lipca 1961 w Adamowie; zm. 18 stycznia 2022 w Krakowie).
Studiował na AGH w Krakowie, był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, uczestnik strajku w AGH, potem strajku w Hucie Lenina (13-16.XII.1981). Od początku stanu wojennego zaangażowany w pierwsze akcje oporu studenckiego.

Uczestniczył malowaniu haseł, rozwieszaniu banerów np. na miasteczku akademickim, w drukowaniu pierwszej bibuły studenckiej, np. pisma ”Krzyk”, pisma RO NZS „Barykada”, później „Indeksu”, był w redakcji „Przeglądu Akademickiego’ ps. Jan Wolny, był jednym z drukarzy „Solidarności Hutników”. Darek Warpas był zatrzymywany przez milicji i służbę bezpieczeństwa.

W 1986 r. był w gronie osób, które powołały nowe władze NZS tzw. Krakowską Radę Koordynacyjna NZS w skrócie KRK NZS w październiku 1986 r.


Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polskie (2010), uhonorowany Medalem „Niezłomnym w słowie” w (2014).

Część Jego pamięci

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”

(zdjęcie z czasów młodości)