Zmarł kolega Józef Jarecki, działacz Solidarności z zakładów ZNTK w Nowym Sączu. Pogrzeb naszego kolegi w sobotę 1 lutego o godz. 9:00 na cmentarzu przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

Józef Jarecki, ur. 19 III 1951 w Głogowie, zm 28 I 2020 w Nowym Sączu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J. Gagarina w Zielonej Górze, specjalizacja obróbka skrawaniem (1974). Technolog obróbki skrawaniem w Głogowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych (19741976) i w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu (1976-1982); w l. 1983-1986 kierownik produkcji pomocniczej w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Nowym Sączu; ajent stacji CPN (1986-1989); od 1990 r. ponownie w ZNTK dyrektor ds. technicznych (1991-1998); dyrektor naczelny PPKS Nowy Sącz (1998-2002); kierownik techniczno-eksploatacyjny w Transglimar Sp. z o.o. w Gorlicach (2002-2004); w l. 2004-2008 specjalista ds. inwestycji w PKS SA Nowy Sącz, a w l. 20062009 prezes; od 2009 r. wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

W NSZZ „S” od 1980 r.; uczestnik przestojów pracowniczych wyrażających poparcie dla strajkujących robotników Wybrzeża; w dn. 18 września 1980 r. współorganizator strajku
i przewodniczący komitetu strajkowego w ZNTK; przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Tymczasowej KZ „S” ZNTK (wrzesień-październik 1980 r.); od 8 października 1980 r. członek Komitetu Koordynacyjnego „S” w Nowym Sączu; od 17 października 1980 r. reprezentant Nowego Sącza w MKZ Kraków i w MKZ Małopolska; w dn. 9-19 stycznia 1981 Jarecki Józef r. członek komitetu strajkowego w Ratuszu w Nowym Sączu i w Domu Robotniczym ZNTK, rzecznik prasowy strony związkowej podczas rozmów z Komisją Rządową w sprawie zgłoszonych postulatów; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie; uczestnik marszu głodujących w Nowym Sączu (7 sierpnia 1981 r.); kolporter wydawnictw niezależnych i ulotek; w 1981 r. wybrany do rady pracowniczej ZNTK.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w organizowanie podziemnych struktur „S”; współorganizator akcji zbierania składek na internowanych i ich rodzin; współorganizator i wydawca wraz z P. Kałamarzem, T. Piaseckim, Z. Leśniakiem i K. Węglowskim-Królem pisma „Wiadomości Nowosądeckie”, organizator maszyn i artykułów poligraficznych. Aresztowany (9 lutego 1982 r.); przetrzymywany w AŚ w Nowym Sączu i Krakowie, skazany 6 maja 1982 r. w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych za współorganizowanie wydawania nielegalnego pisma; osadzony w ZK w Hrubieszowie, zwolniony 28 maja 1983 r. na mocy aktu łaski; w maju 1982 zwolniony z pracy. Działacz Confraterni Robotniczej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz współorganizator mszy św. za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów; zaangażowany w kolportaż podziemnych wydawnictw, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Hutnika” oraz ulotek; utrzymywał kontakty z francuskimi związkami zawodowymi; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 r. członek KO „S” w Nowym Sączu; zaangażowany w kampanię wyborczą przed wyborami. W 1990 r. w PC. W l. 1963-1968 członek PTTK; od 1976 r. członek Związku Żeglarskiego, posiada patent sternika; w l. 2002-2011 wiceprezes stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i medalem „Niezłomnym w słowie” (2011).

(na podstawie Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności Adama Gliksmana)

Stowarzyszenie Sieć Solidarności