W wieku 96 lat zmarł kolega Marian Bracha – działacz solidarnościowy i niepodległościowy, mieszkaniec Nowej Huty

Marian Bracha urodził się 24.01.1926 we wsi Glew, pow. proszowicki, zmarł. 23.06.2022 r. w Krakowie. Żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. Był pracownikiem Zakładu Mechanicznego Huty im. Lenina.

Był członkiem Solidarności od początku jej powstania. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną, m.in. na swoim wydziale, współpracował z KPN, FMW. Brał udział w manifestacjach solidarnościowych w Nowej Hucie. Wyjeżdżał także np. do Katowic. 16 grudnia 1986 r. został zatrzymany. W areszcie śledczym wraz ze Zbigniewem Romanowskim, Jackiem Smagowiczem i Antonim Piekałkiewiczem utworzyli Małopolski Komitet Pamięci Górnik KWK „Wujek” . Później także zaangażował się Komitet Budowy Pomnika "Ofiar Komunizmu" na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Uhonorowany medalem „Dziękujemy za wolność (2015)