Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 69 lat zmarł Zbigniew Kruk Strzeboński – działacz „Solidarności” od początku powstania, także w strukturach podziemnych, , internowany, związany z Kamieniołomem przy kościele św Józefa w Podgórzu, uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem „Dziękujemy za wolność; członek Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Zbigniew Kruk-Strzeboński (ur. 22.02.1951 w Krakowie, zm. 6.07.2020 r. tamże; do 1993 nosił nazwisko Zbigniew Hobrzyk),). Absolwent Technikum Mechanicznego nr 2 w Krakowie (1972).

1972-1981 asystent projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego Biproskór w Krakowie. Jesienią 1977 nawiązał kontakt z SKS, w 1979 z KPN; korzystał z wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, inicjator, organizator i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Biproskórze, następnie wiceprzewodniczący KZ; od XII 1980 reprezentant MKZ Małopolska na zebraniach „S” w zakładach pracy; po nawiązaniu współpracy z Bolesławem Śliwińskim współorganizator systemu ABC; od 15 I 1981 etatowy pracownik MKZ Małopolska, od III 1981 szef systemu ABC. Od wiosny 1981 członek KOWzP. 17 V 1981 uczestnik Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II, 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, 7 VIII 1981 przeciwko zubożeniu, 29 XI 1981 manifestacji w obronie uwięzionych.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, kontynuował działalność związkową; wraz z Dorota Stec, Małgorzatą Żłobińską, Adamem Grudzińskim, Pawłem Studnickim organizator zbierania informacji o sytuacji w kraju (strajkach, nastrojach) oraz druku „Aktualności” (pierwsze podziemne wydanie 15 XII 1981). 28 XII 1981 zatrzymany, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej, zastraszany bronią palną; od 29 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, odmówił pobrania odcisków palców, osadzony w izolatce; 1 I 1982 uczestnik buntu przeciwko warunkom pobytu, następnie, m.in. z Adamem Macedońskim, Jarosławem Zadenckim, Bogusławem Sonikiem, uznany za ekstremistę, którego należało np. izolować od innych osadzonych; od wiosny 1982 organizator działalności samokształceniowej (wykłady dla internowanych), rozpowszechniał teksty literackie; I III 1982 Garnizonowa Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie wszczęła wobec niego śledztwo w związku z pisaniem i rozpowszechnianiem tekstów antypaństwowych i antysocjalistycznych, następnie umorzone; 8 VII 1982 przeniesiony do Ośodku Odosobnienia w Uhercach, 19 VII 1982 nie dał sobie odebrać krzyża, zwolniony 23 VII 1982.

Od 1982 działacz podziemnych struktur; 1982/1983 do końca 1987 współinicjator i organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy pod nazwą Zespół Apostolstwa Świeckich Kamieniołom przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, organizator, moderator działalności samokształceniowej (wykłady z historii najnowszej, doktryn politycznych, zagadnień gospodarczych), wystaw, przedstawień teatru niezależnego, organizator i uczestnik pielgrzymek w ramach ZAŚ, 1984-1986 organizator filii Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ZAŚ; współpracownik podziemnego pisma „13 grudnia”, współorganizator kolportażu; zbierał informacje na temat restrykcji wobec opozycji. W 1983 technik-laborant w Zakładzie Pszczelnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie, następnie pracownik prywatnej pasieki. 1983-1987 uczestnik spotkań Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 1983-1984 samodzielny projektant w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Jądrowych ZUP Polon (zmuszony do odejścia), w 1984 projektant w Wytwórni Urządzeń Komunalnych Presko (zwolniony), w 1985 bosman w SKS Nadwiślan (nie przedłużono mu umowy o pracę), 1985-1986 referent w dziale głównego mechanika w Spółdzielni Inwalidów Manifest Lipcowy, 1987-1988 konstruktor w Zakładzie Konstrukcji Stalowych Elbud. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, uniemożliwiano mu zatrudnienie.

W 1991 członek Partii Republikańskiej. Od 2008 pracownik ZPH PIWI.

Uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności (2017) oraz Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014).

Do 9 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Drukarnia.