Leszek Dzierżanowski (ur. 8 września 1922 r., zm. 30. lipca 2019 r. w Krakowie) - samorządowiec, działacz komitetu obywatelskiego podczas wyborów 1989 roku oraz w wyborach samorządowych 1990 r. w Krakowie, radny I kadencji oraz wiceprzewodniczący Rady m. Krakowa.

Leszek Dzierżanowski pełną poświęcenia działalność na rzecz Ojczyzny rozpoczął w roku 1942 w powiatach Przeworsk i Łańcut, jako 20-letni żołnierz Armii Krajowej,. Wykonywał nasłuch radiowy dla prasy konspiracyjnej, pisał artykuły w biuletynach: „Odwet”, „Czyn” i „Prom” oraz prowadził kolportaż gazetek AK. Odbył kurs podchorążych rezerwy, z ćwiczeniami bojowymi. W 1944 brał czynny udział i zasłużył się w akcji „Burza”.

W roku przemian ustrojowych, w kwietniu 1989 zaangażował się bardzo ofiarnie w kampanię pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, działając w Małopolskim Komitecie Obywatelskim „S” (MKO). Będąc dyplomowanym biegłym księgowym wszedł w skład Komisji Finansowej. Zadaniem komisji była zbiórka pieniędzy na cele kampanii wyborczej, ewidencja wpływów i wydatków, a także zbiórka darowizn rzeczowych. Praktycznie kierował pracami tej komisji i do końca działalności, tj. do grudnia 1989 r. pełnił odpowiedzialną funkcję głównego księgowego MKO, Wielką zasługą Leszka Dzierżanowskiego było wprowadzenie reguł i egzekwowanie dyscypliny finansowej, co zapewniło sprawne finansowanie prac prowadzonych przez MKO. Na zakończenie zasłużył się przygotowaniem i przeprowadzeniem protokolarnego przekazania Krakowskiemu Komitetowi Obywatelskiemu „S” (KKO), następcy MKO, znacznych walorów finansowych i rzeczowych, niewykorzystanych w parlamentarnej kampanii wyborczej.

Kontynuując swoją patriotyczną działalność na rzecz przemian demokratycznych podjął w roku 1990 obowiązki przewodniczącego komisji rewizyjnej KKO i współuczestniczył z oddaniem w organizacji wyborów nowej Rady Miasta Krakowa. Został radnym miasta i przewodniczącym Komisji Budżetowej rady, a w kolejnych wyborach był wybrany do Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, w którym był aktywnym członkiem prezydium.

W 2001 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich (KKKO), która została powołana w roku 1991, jako związek stowarzyszeń. Jego zasługi były związane z współuczestnictwem w powiązaniu KKKO z Komitetem Obywatelskim Miasta Krakowa, gdzie w I kadencji był członkiem zarządu oraz z promocją KKKO na forum Rady Miasta Krakowa, której był wiceprzewodniczącym.

Po roku 2001 Leszek Dzierżanowski nadal pozostaje czynny w życiu publicznym i wiele serca poświęca szerokiej działalności dla wspólnego dobra. Jest m.in. bardzo aktywny w Stowarzyszeniu Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, którego jest współzałożycielem i przez wszystkie kadencje członkiem zarządu. Dużą zasługą Leszka Dzierżanowskiego jest opracowanie w roku 2003 broszury informacyjnej pt. „Katyń. Skrót historii”, która przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa została wydrukowana i rozprowadzona do krakowskich liceów. W roku 2005 został przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczony medalem „Pro Memoria”.

Mimo sędziwego wieku działał nadal, m.in. w Ruchu Społecznym „Ku Cywilizacji Miłości” i w Stowarzyszeniu Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, dając umiłowaniem Ojczyzny oraz swoją obywatelską postawą znaczący przykład młodszym. Jest osobą o szerokiej wiedzy, cieszącą się wielkim autorytetem.

Wybitne zasługi Leszka Dzierżanowskiego w działalności na rzecz przemian demokratycznych oraz transformacji ustrojowej w Polsce spowodowały uhonorowanie Go m.in. Nagrodą Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego „Ludzie” (1997), Medalem Obywatelskim Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (1999), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2001), Medalem „Pro Memoria” (2005) oraz Medalem „Dziękujemy za wolność” (2019), wręczonym rodzinie, po pogrzebie śp. Leszka Dzierżanowskiego.