Paweł Witkowski zmarł 2 października wieczorem na ulicy w Krakowie.

Paweł Witkowski (ur. 21.07.1956 w Krakowie, zm. 02.10.2020 r. tamże)

W latach 1984-1987 był studentem etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1977 związany z opozycją, współpracownik krakowskiego SKS; 1979-1980 dorywczo drukarz warszawskiego niezależnego wydawnictwa NOW-a, Krakowskiej Oficyny Studentów. Jesienią 1980 (z Bożeną Jasiak) współzałożyciel, współkierujący niezależnym wydawnictwem Alfa; w 1981 drukarz ZR Małopolska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, 23 VII 1982 zwolniony; po wyjściu przez kilka miesięcy współkierował podziemną poligrafią RKW Małopolska, wydającą m.in.: „Biuletyn Małopolski”, „Serwis Informacyjny”, „Aktualności”; 1982-1987 współzałożyciel, współkierujący wydawnictwem Biblioteka Wolnej Myśli; IX 1982 – IX 1984 poszukiwany, działał w ukryciu. 1987-1991 zarobkowo we Francji, hydraulik w Paryżu.

1991-1993 kierownik stacji benzynowej, od 1993 właściciel firmy hydraulicznej, w 2004 dziennikarz internetowego dziennika „Super-Nowa”. Prezes Niezależnego Obywatelskiego Centrum Badania i Monitoringu Stopnia Zdeprawowania, Demoralizacji i Patologii w Policji.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), uhonorowany Medalem „Dziękujemy za wolność (2015)

7 VII 1980 – 11 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW Krakowie w ramach SOS krypt. Krzykacz.