Zmarł Stefan Afenda (ur. 3 lipca 1926 r. w Poznaniu, zm. 18 lipca 2021 r. w Krakowie) jeden z założycieli Solidarności w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, w stanie wojennym współpracował z strukturami podziemnymi, niósł pomoc potrzebującym, jego żoną była Emilia Dadał Afenda (1942-1985). W sierpniu zamierzaliśmy wręczyć mu Medal „Dziękujemy za wolność", na wniosek Tadeusza Syryjczyka.

Stowarzyszenie ”Sieć Solidarności”

Wiadomość od żony Aleksandry:

Stefan Afenda jesienią 1980 był jednym z założycieli NSZZ Solidarność w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 został Przewodniczącym nielegalnej – Tymczasowej Komisji Zakładowej w Instytucie Odlewnictwa. W okresie od wprowadzenia stanu wojennego współpracował z MKS Kraków, prowadził kolportaż prasy związkowej oraz zbierał składki na rzecz nielegalnych struktur Solidarności. Współpracował z Tadeuszem Piekarzem, sekretarzem legalnego Zarządu Regionu, między innymi podczas procesji z Wawelu na Skałkę w 1982 roku nieśli jawnie symbole Solidarności (m.in. Świeca z znakiem S owinięta drutem kolczastym). Współpracował także z Komitetem Arcybiskupim Opieki nad Więzionymi. Odwiedzając swą internowaną w Gołdapi żonę - Emila Dadał-Afenda - dostarczał też pomoc dla innych internowanych. Po zwolnieniu żony – ciężko chorej (nieleczony rak) – koncentrował się już na opiece nad nią.