Zmarł Tomasz Baranek, były opozycjonista związany z KPN W nocy z 16 na 17 września 2019 r. zmarł w Krakowie Tomasz Baranek , w czasach PRL związany z Konfederacją Polski Niepodległej, członek „Solidarności”. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rakowickim, 24 września br. , godz. 11.40. Cześć Jego Pamięci
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Tomasz Baranek (pseud. w KPN Doman, Ketling) , ur. 6 III 1958 w Krakowie, zm. 17 IX 2019 , tamże. Ukończył Technikum Wieczorowe dla Pracujących tamże (1980). 1977-1978 tokarz w Centralnym Biurze Konstrukcji Maszyn Drogowych w Krakowie; 1978-1980 konserwator sprzętu przeciwpożarowego w Akademii Górniczo-Hutniczej; 1980-1987 ślusarz narzędziowy w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych Madro w Krakowie. III 1980 – 1994 w KPN.

Od IX 1980 w „S”. 17 V 1981 uczestnik Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II, 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, 7 VIII 1981 przeciwko zubożeniu, 29 XI 1981 manifestacji w obronie uwięzionych. 1980-1989 uczestnik niezależnej działalności wydawniczej; 1980-1981 kolporter „Robotnika” i „ Opinii Krakowskiej”; 1980-1984 drukarz („Opinii Krakowskiej”, ulotek, kartek okolicznościowych), grafik, redaktor techniczny, organizator działalności wydawniczej, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych Wydawnictwa Polskiego (KPN w Krakowie we współpracy m.in. z Stanisławem Barankiem, Anną Baranek, Krzysztofem Bzdylem, Jackiem Swałtkiem, Beatą Zawiszą, Marią Motyką, Urszulą i Adamem Zglinickimi, Jerzym Żebrowskim).

17 XII 1981 uczestnik manifestacji przeciwko stanowi wojennemu na Rynku Głównym. 8 I 1982 przesłuchiwany, odmówił współpracy z SB. III – 5 XI 1982 kierownik Grupy do Zadań Specjalnych KPN podlegającej bezpośrednio CKAB (współpracownicy: Ewa Słowikowska pseud. Basik, Leszek Kozioł pseud. Włoch, Piotr Sunycia pseud. Abdank, Wojciech Albiński pseud. Leon). 5 XI 1982 – 26 VIII 1983 powołany do wojska (zastępcza forma internowania) do kompanii karnej w JW w Chełmie Lubelskim, Łazach i Strzemieszycach. 18 V 1983 aresztowany w Strzemieszycach, przewieziony do Krakowa, do 20 V 1983 przetrzymywany w areszcie WSW przy ul. Rakowickiej oraz KW MO przy ul. Mogilskiej, następnie w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie. 13 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, odesłany do kompani karnej. 1985-1989 kolporter (poza zorganizowaną siecią) m.in. wydawnictw KPN: „Opinia Krakowska”, „Niepodległość”. 1986-1989 pracownik przygotowalni w podziemnej Oficynie Literackiej. 1987-1990 robotnik wysoko wykwalifikowany w AGH.

1990-1991 pracownik przygotowalni offsetowej w Oficynie Literackiej; 1991-1992 cyzeler w pracowni plastycznej w Krakowie; 1994-2008 formierz odlewnik w Studiu Form Rzeźbiarskich w Krakowie, do 2002 współwłaściciel. W 1999 współzałożyciel, członek zarządu Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989. Od 2002 członek Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Od 2005 członek Towarzystwa im. J. Piłsudskiego. Od 2008 na rencie.

Odznaczony Srebrną Odznaką za Zasługi dla KPN (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).