Dzisiaj w nocy zmarła Agata Michałek-Budzicz, działaczka niepodległościowa, socjalistka, ekolożka (12.02.2020).

Agata Michałek - Budzicz (ur. 24.11.1964; zm. 11.02.2020 ) była uczennica LO, potem studentka nauk politycznych UJ. W 1983 nauczycielka w szkole podstawowej, w 1984 pracowała w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Od września 1980 do chwili wprowadzenia stanu wojennego uczestniczka Ruchu Odnowy Szkolnictwa Średniego, kolporterka pism i ulotek, uczestniczka demonstracji. III – XII 1981 w RMP. III 1982 – XII 1988 w KPN. Po Grudniu – od 1982 roku w KPN (aresztowana od maja do czerwca 1984 w związku z wpadką drukarni "Niepodległości").1983-1984 współpracowniczka podziemnego pisma KPN „Niepodległość”, drukarz, organizatorka sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu. W 1984 - uczestnik Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy". IV 1985 – XII 1988 członek założyciel Ruchu WiP; 1987 – III 1988 przew. Okręgowego Komitetu Robotniczego w Krakowie. 1987 – XII 1988 w PPS, wiceprzew. Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. 1987-1988 redaktor podziemnego pisma „Robotnik”, organizatorka, autorka, drukarz; kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek, ulotek, kalendarzy, pism podziemnych, m.in. „Robotnika”, „Niepodległości”, „Opinii”, „Contra”. 1983-1988 ponad 60 razy zatrzymana, kilkakrotnie pobita, wielokrotnie skazywana przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny, m.in. za udział w demonstracji 11 XI 1986 (w której nie uczestniczyła), w 1988wygrałaproces z powództwa cywilnego wniesiony w czerwcu 1985 roku (o naruszenie dóbr osobistych) przeciwko funkcjonariuszom WUSW w Krakowie za bezprawne pozbawienie wolności w dniu 2 maja 1985 roku, naruszenie nietykalności cielesnej, obrazę czci i godności (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.03.1988.)

W latach 1988 -1989 – członek Polskiego Klubu Ekologicznego.

1989 – 1990 : Dyrektor Biura Polskiej Partii Zielonych.

Od 2008 roku – inicjator/zalożyciel oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria”.

Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Orderem Świętego Stanisława (2009), Krzyżem „Semper Fidelis” (2009) , medalem „Pro Memoria” (2009), uhonorowana Medalem „Dziękujemy za wolność” (2015).