Zmarła Zofia Pieczkowska – była wiceprezydent Nowego Sącza, samorządowiec, działaczka społeczna i Solidarności, inżynier budownictwa.

Zofia Pieczkowska. (ur. 12.12.1943 w Sokalu n. Bugiem, zm. 14.01.2021 w Nowym Sączu). Córka Janusza Pieczkowskiego, przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu (1956–1975) i wicewojewody nowosądeckiego, współtwórcy tzw. eksperymentu sądeckiego. Inżynier budownictwa lądowego ze specjalnością drogi, mosty, lotniska. Ukończyła Politechnikę Krakowską, pracowała w Miejskiej Służbie Drogowej, następnie w Wojewódzkim Biurze Projektów (1972–1990). Wiele sądeckich ulic, w tym również Rynek Maślany, wybudowano według jej projektów. Radna Nowego Sącza (1998– 2002, 2006–2010), wiceprezydent Nowego Sącza (2002–2006)..

W latach ’80 ub.w. działaczka podziemnych struktur „Solidarności”, zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej, członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele NSPJ w Nowym Sączu, współorganizator spotkań samokształceniowych, spotkań z liderami podziemnej 'Solidarności”. Organizator pomocy rodzinom represjonowanych, uczestnik Mszy Św. za Ojczyznę. Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” województwa nowosądeckiego.Organizator wyborów 4 czerwca 1989 r., oraz kampanii wyborczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Sejmu i Senatu w 1989 r. Członek Prezydium Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowym Sączu, przewodnicząca Komisji Informacji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowym Sączu. 01 kwietnia 1990 r. powołana na Delegata pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego.

W 1990 r. rozpoczęła działalność samorządową, najpierw jako delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w województwie nowosądeckim (do 1992 r.), następnie pełnomocnik wojewody nowosądeckiego ds. współpracy z samorządami (do 1998). Twórczyni Stowarzyszenia „Sądecki Dialog”; współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”, z którego ramienia odwiedzała chorych na nowotwora w fazie terminalnej. W pierwszej połowie lat 90. należała kolejno do ROAD, UD, UW. Mandat radnego zdobywała z list niepartyjnych, a w Radzie Miasta Nowego Sącza zasiadała jako radna niezależna. Niezamężna.