Stowarzyszenie Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów, wartości i tradycji ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ, pragnie zachować w naszej pamięci LUDZI szeroko rozumianego ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ, którzy w latach 1980 – 1989 byli zaangażowani w różne przedsięwzięcia solidarnościowe w regionie Małopolskim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze listy nigdy nie będą pełne, ale traktujemy to jako pracę, która powinna trwać. Prosimy wszystkich o wsparcie. Chcemy zachować Ich nazwiska i imiona, choćby miały to być jedyne zapisane ślady SOLIDARNOŚCI.

Rozpoczęliśmy od sporządzenia Listy: MEDALE ‘DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ’ czyli wykazu osób, które zostały uhonorowane naszym Medalem, mamy zamiar umieścić tutaj Listę - STRAJK '88, czyli wykaz uczestników Strajku ’88 w Nowej Hucie oraz osób wspierających hutników, a także Listę LUDZIE 4 CZERWCA'89, czyli wykaz ludzi zaangażowanych w Wybory ’89.

Zapewne dodamy także listę osób internowanych z regionu Małopolska, więźniów politycznych i osób aresztowanych oraz inne wykazy osób.

Niezależnie od tego prowadzimy LISTĘ PAMIĘCI SOLIDARNOŚCI regionu Małopolska, znajdującą się w folderze PAMIĘĆ.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności