Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność, uchwałą z dnia 7 kwietnia 2014 roku ustanowił Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”.

MEDAL MA STANOWIĆ SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.

Idea Medalu „Dziękujemy za Wolność” narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności, Jej przedstawiciele, hutnicy stanowią trzon Stowarzyszenia Sieci Solidarności. Dlatego Medal nie jest wykonany z brązu, srebra czy złota ale z stali. Jest to kawałek stalowej blachy grubej na 4milimetry. W centralnym miejscu Medalu widoczny pochód ludzi, to postacie hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego, z terenu kombinatu Huta Sendzimira (d. Huta im. Lenina) w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku. Nad nimi charakterystyczna polska flaga, fragment logo NSZZ „Solidarność”. Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Marszałka Województwa, Instytutu Pamięci Narodowej. Na Medalu wygrawerowane jest nazwisko i imię osoby wyróżnionej oraz numer z ewidencji.

Medal nadaje Kapituła, którą stanowią: Prezes Sieci Solidarności jako przewodniczący oraz członkowie: Marszałek Województwa Małopolskiego, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Medal ma charakter koleżeński, zostaje przyznany, przede wszystkim, na podstawie wniosku osoby już medal posiadającej dla jego koleżanek, kolegów, z którymi działał w tamtych latach.

Medal ma charakter regionalny i jest przyznawany osobom, które prowadziły działalność w Małopolsce. Naszym Partnerem oraz jednostką finansującą Medal jest: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny.
Wydana jest także miniatura Medalu w formie odznaki do wpięcia.

Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa © Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Do 31.08.2019 roku przyznano 745 Medali „Dziękujemy za wolność”, w dziewiętnastu edycjach.


Medale „Dziękujemy za wolność”. Lista osób, którym przyznano medale. Stan na dzień 31.08.2019 r.
 1. Abrahamowicz Danuta
 2. Abrahamowicz Kuba
 3. Adamczyk Jacek
 4. Adamus Wanda
 5. Aleksiejew Maryla
 6. Ambrozik Adolf
 7. Andrzejewska Ewa
 8. Antas Jolanta
 9. Augustynek Piotr
 10. Bachmiński Krzysztof
 11. Baczyński Julian
 12. Bajek Zbigniew
 13. Balik Celina
 14. Balon-Mroczka Tomasz
 15. Baluch Jacek
 16. Banaś Marian
 17. Baniak Kazimierz
 18. Baran Eugeniusz
 19. Barański Janusz
 20. de Barbaro Bogdan
 21. Barczyk Kazimierz
 22. Bartkowska Janina
 23. Baster Janusz
 24. Batko Jerzy Leszek
 25. Batorska Małgorzata
 26. Bawolski Witold
 27. Bąk Marek
 28. Bąk Piotr
 29. Bednarczyk Adam
 30. Bednarz Grzegorz
 31. Bek Bogusław
 32. Berdychowski Zygmunt
 33. Bereś Jerzy
 34. Bereś Witold
 35. Bereś Irena
 36. Bernhardt dd. Podgórczyk Anna
 37. Białas Andrzej
 38. Bielańska Katarzyna
 39. Bielański Jan ks.
 40. Bieniasz Maciej
 41. Bik Marek
 42. Blok Zdzisław
 43. Błoński Jan
 44. Bobela Józef
 45. Bocheński Zbigniew
 46. Bodnar Robert
 47. Bogacz Ksawery
 48. Boroń Jacek
 49. Boroń Piotr Maria
 50. Borowicz Józef
 51. Borowiec Władysław
 52. Bortnowska Halina
 53. Boruta Tadeusz
 54. Bracha Marian
 55. Brancewicz Henryk
 56. Brincken Adam
 57. Brodzicki Piotr
 58. Bryła Jerzy Franciszek infułat
 59. Buczkowski Andrzej
 60. Budziakowski Krzysztof
 61. Bukowski Jerzy
 62. Burnetko Krzysztof
 63. Burzyński Andrzej
 64. Bychawski Eugeniusz
 65. Bylica Jacek
 66. CAPUTA Michał
 67. Chłap Zbigniew
 68. Chmielewski Stanisław
 69. Cholewka Marek
 70. CHROBAK Stanisław
 71. Chruścik Lesław
 72. Cichoń Zbigniew
 73. Ciećkiewicz Jan
 74. Ciepiela Roman
 75. Ciesielska Wiesława
 76. CIESIELSKI Roman
 77. Ciesielski Jan
 78. Cieślawska Maria
 79. Ciołkiewicz Wiesław
 80. Czarniecka Krystyna
 81. Czechmanowska Danuta
 82. Czechmanowska Krystyna
 83. Czechowski Adam
 84. Czepielewski Andrzej
 85. Czerski Marek
 86. Czerwiński Fryderyk
 87. Czyż Maria
 88. Czyż Waldemar
 89. Daniel Wojciech
 90. Danilczyk Halina
 91. Dańko Andrzej
 92. de Hernandez Paluch Maria
 93. Dedo Andrzej
 94. Deja Stanisław
 95. Depta Janusz Zygmunt
 96. Długosz Andrzej
 97. Dmochowski Artur
 98. Dobrowolska Teresa
 99. Dobrowolski Jerzy
 100. Dohnalik Tomasz
 101. Domagala Marek
 102. Domagała Marek
 103. Drabik Wanda
 104. DRELA Zbigniew
 105. Duda Anna
 106. Duda Józef
 107. Dulba Leszek
 108. Dyka Zbigniew
 109. Dyląg Stanisław
 110. Dziadoń Jan
 111. Dziech-Zieliński Leszek
 112. Dziedzic Stanisław
 113. Dzielski Mirosław
 114. Dzierżanowski Leszek
 115. Dziewulski Lech
 116. Dzięga Andrzej
 117. Fedorowicz Jerzy
 118. FENRYCH Andrzej
 119. Ferczyk Zbigniew
 120. Fijak Zbigniew
 121. Fischer Andrzej
 122. Florczyk Maciej
 123. Franczyk Jan
 124. Fugiel Kazimierz
 125. Fugiel Piotr
 126. Fugiel Zofia
 127. Fus Andrzej
 128. Gadowski Witold
 129. Galos Aleksander
 130. Garapich Michał
 131. Gawlik Piotr
 132. Gawlikowski Maciej
 133. Gąsior Julian
 134. Gąsowska Krystyna
 135. Gąsowski Tomasz
 136. Gębara Andrzej
 137. Gębski Jan
 138. GIL Mieczysław
 139. Giza Jerzy
 140. Gizbert - Studnicki Tomasz
 141. Gizbert Studnicki Paweł
 142. Globisz Krzysztof
 143. Głazek Aleksander
 144. Głuszak Józef
 145. Godlewski Jan
 146. Godłowski Kazimierz
 147. Gołaś Andrzej
 148. Gołębiewski Alojzy
 149. Gorazd Anna
 150. Gorecka Kalita Joanna
 151. Görlich Krzysztof
 152. Górski Ludwik
 153. Górski Mieczysław
 154. Grabczyk Franciszek
 155. Graczyk Roman
 156. Grajcarek Anna
 157. Graś Paweł
 158. Grawicz Paweł
 159. Grčar Maria
 160. Greczek Urszula Maria
 161. Grela Jerzy
 162. Grudziński Adam
 163. Grudziński Leszek
 164. Grzybek Bogusław
 165. Grzywacz Zbylut
 166. Gurawska Mach Una
 167. Gwiżdż Jerzy
 168. Haber Marek
 169. Hajdarowicz Grzegorz
 170. Hamela Jacek
 171. Handziak Tadeusz
 172. Handzlik Stanisław
 173. Hasslinger Roman
 174. Hausner Wojciech
 175. Hejda Magdalena
 176. HENNELOWA Józefa
 177. Hertig Piotr
 178. Herzog Aleksander
 179. Hir Zbigniew
 180. Huget Radosław
 181. Huget Bożena
 182. Indyk Maria
 183. Izdebski śp. Andrzej
 184. Jajte Pachota Jerzy
 185. Jakubowski Marek
 186. Jancarz Kazimierz ks.
 187. Janiczak Marek
 188. Janik Tadeusz
 189. Janusz Władysław
 190. Januś Mirosław
 191. Jaranowski Leszek
 192. Jarosz Jan Piotr
 193. Jasiak Bożena
 194. Jasicka Irena
 195. Jaskowski Andrzej
 196. Jastrzębski Adam
 197. Jaworska Bogumiła
 198. Jaworski Zdzisław
 199. Jaworski Janusz
 200. Jeleń Eugeniusz
 201. Jerschina Jadwiga
 202. Jeziorny Lech
 203. Jędrzejczak Marek
 204. Jung Tadeusz
 205. JUNGIEWICZ Józef
 206. Jurasz Tadeusz
 207. Jurczak Stefan
 208. Jurecki Jerzy
 209. Jurkiewicz Krzysztof
 210. Jurkowski Zdzisław
 211. Kaczmarczyk Andrzej
 212. Kaczmarek Robert
 213. KACZYŃSKI Lech
 214. Kahl Stachniewicz Romana
 215. Kaim Jan
 216. Kała Maria
 217. Kałamarz Piotr
 218. Kałuża Jarosław
 219. Kałyniuk Roman
 220. Kanciruk Bogdan
 221. Kania Marian
 222. Kantor Ryszard
 223. Karocki Andrzej
 224. Karpińczyk Jerzy
 225. Karpińczyk Stanisława
 226. Karsznia Niward o.cist
 227. Kawalec Anna
 228. Kazimierski Henryk
 229. Kiełtucki Zbigniew
 230. Kinaszewska Danuta
 231. Kleczkowski Antoni Stanisław
 232. Klich Bogdan
 233. Klima Jan
 234. Kłoczowski Andrzej o.dom.
 235. Kłósek Jan
 236. Kłys Stanisław
 237. Knap Jarosław
 238. Koczwańska Kalita Dorota
 239. Kolenda Zygmunt
 240. Kolenda-Zaleska Katarzyna
 241. Kołodziej Sławomir
 242. Kołodziejczyk Tadeusz
 243. Kołodziejczyk Lech
 244. KOMOROWSKI Bronisław
 245. Komorowski Andrzej
 246. Konarski Leszek
 247. Kopacz Aleksander
 248. Kopacz Krzysztof
 249. Kornaś Krzysztof
 250. Kornhauser Julian
 251. Kosch Jan
 252. Kosch Stanisław
 253. Kosiek Marek
 254. Kosiek Janina
 255. Kosiek Dorota
 256. Kosiniak Jakub
 257. Kosiński Stefan
 258. Koszarski Krzysztof
 259. Kośmider Bogusław
 260. Kowal Henryk
 261. Kowalik Zbigniew
 262. Kowalski Grzegorz
 263. Kowynia Bronisław
 264. Kozak Teresa
 265. KOZŁOWSKI Krzysztof
 266. Kozłowski Bolesław
 267. Kozłowski Maciej
 268. Kracik Stanisław
 269. Krajewska Anna
 270. Krajewski Andrzej
 271. Kramarczyk Adam
 272. Kramarz Gerard
 273. KRASNODĘBSKI Karol
 274. Kraszewski Kazimierz
 275. Krauze Kazimierz
 276. Kręcioch Andrzej
 277. Krężołek Józef
 278. Krobicki Marek
 279. Kruk-Strzeboński Zbigniew
 280. Krupiarz Władysław
 281. Krzek Lubowiecka Elżbieta
 282. Krzek Lubowiecki Władysław
 283. Krzemiński Marek
 284. Krzysztofiak Krzysztof
 285. Krzysztofowicz Anna
 286. Krzywda Józef ks.
 287. Krzyżak Henryk
 288. Krzyżański Marcin
 289. Kubicz Robert
 290. Kubisiowska Katarzyna
 291. Kubisiowski Edward
 292. Kuc Jerzy
 293. Kuc Bogusław
 294. Kukla Wiesław
 295. Kukulski Lech Bengt
 296. Kulig Andrzej
 297. Kulik Bielińska Ewa
 298. KURATOWSKA Zofia
 299. Kurczych Wiesław Piotr
 300. Kurek Paweł
 301. Kurtyka Janusz
 302. Kuś Stanisław
 303. Kuś Maciej
 304. Kutyba Janusz
 305. Kuzaj Leszek
 306. Kuzar Zdzisław
 307. Laskowski Roman
 308. Lasota Marek
 309. Lasota Małgorzata
 310. Lassota Józef
 311. Latuszek Łukasiewicz Wiesław
 312. Lebiest Ryszard
 313. Legutko Tadeusz
 314. Leśniak Dariusz
 315. Leśniak Zbigniew
 316. Lewandowski Maciej
 317. Lichoń Jacek
 318. Lipiec Grzegorz
 319. Luty Mirosław
 320. Łaptaś Andrzej
 321. Łazarska Irena
 322. Łenyk Zygmunt
 323. Łoś Marek
 324. Łukawiecka-Lassota Żdana
 325. Łukawski Włodzimierz
 326. Łużny Ryszard
 327. Łyczakowski Tadeusz
 328. Macedoński Adam
 329. Mach Maciej
 330. Mach Anna
 331. Machowski Józef
 332. Mackiewicz Lech "Czako"
 333. Magott Bożena
 334. Maj Bronisław
 335. Majdzik Mieczysław
 336. Majdzik Ryszard
 337. Malara Stanisław
 338. Malik Wiesława
 339. Maliszewska Magdalena
 340. Małecki Henryk
 341. Małkiewicz Grzegorz
 342. Mandryk Józef
 343. Maranda Tadeusz
 344. Marchewczyk Wojciech
 345. Marchewczyk Jacek
 346. Marchewczyk Rafał
 347. Marciniak Andrzej
 348. Marczuk Grażyna
 349. Markiewicz Przemek
 350. Markiewicz Janusz
 351. Markiewicz Paweł
 352. Markut Piotr
 353. Martyna Jadwiga
 354. Martynuska Andrzej
 355. Marzec Piotr
 356. Masłowski Piotr
 357. Masłowski Władysław
 358. Matusz Tadeusz
 359. Mazur Kazimierz
 360. Mazurek Józef
 361. Mazurkiewicz Wiesław
 362. Mądry Jacek
 363. Mąka Mirosław
 364. Meissner Jakub
 365. Michalcewicz Wojciech
 366. Michalik Krzysztof
 367. Michałek Budzicz Agata
 368. Michałowska Danuta
 369. Mickiewicz Aldona
 370. Mielniczuk Jerzy
 371. Mielniczuk Anna
 372. Mietkowski Andrzej
 373. Mikułowski Pomorski Jerzy
 374. Milewski Zdobysław
 375. Miłek Jan
 376. Miodońska Brooks Ewa
 377. Miodowicz Konstanty
 378. Misiniec Stefan ks.
 379. Moczulski Leszek
 380. Modelski Wojciech
 381. MOKRY Włodzimierz
 382. Molasy Irena
 383. Morawski Zbigniew
 384. Moszkowicz Mariusz
 385. Mroczek Józef
 386. Mroczka Ryszard
 387. Mucha Eugeniusz
 388. Musiał Ryszard Jan
 389. Muszyńska Danuta
 390. Najduch Henryk
 391. Nawara Marek
 392. Neuman Jacek
 393. Niemiec Barbara
 394. Niewczas Bogdan
 395. Niewodniczański Jerzy
 396. Niewola-Staszkowska Jolanta
 397. Nitka Tadeusz
 398. Niżnikiewicz Jacek
 399. NOWAK Edward Edmund
 400. Nowak Jan
 401. Nowak Krzysztof
 402. Nowak Halina
 403. Nowicki Edward
 404. Nowosielski Jerzy
 405. Nyczek Tadeusz
 406. Oberc Maria
 407. Oczkoś Andrzej
 408. Okrągły Barbara
 409. Oleksiński Eugeniusz
 410. Olszewska Izabela
 411. Olszewski Jan
 412. Onyszko Sławomir
 413. Opilo Henryk
 414. Oramus Romuald
 415. Orczykowski Dominik OFMCap
 416. Orkisz Paweł
 417. Orkisz Janusz
 418. ORZEŁ Jerzy
 419. Ostafil Jerzy
 420. Ostałowski Jerzy
 421. Osterwa-Czekaj Maria
 422. Ostrowska Jaźwiecka Jolanta
 423. Ostrowski Kazimierz
 424. Pacholarz dd.Kotarba Katarzyna
 425. Paciora Norbert O.Cist.
 426. Pacula Jan
 427. Pakoński Krzysztof
 428. Palczewski Stanisław
 429. Paliś Andrzej
 430. Palmowski Władysław
 431. Paluchowski Wojciech ks.
 432. Pałka Stanisław
 433. Papierz Maria
 434. Papierz Zbigniew
 435. Paradowski Zbigniew
 436. Parużnik Piotr
 437. Parzelska - Malejky Józefa
 438. Parzyński Jerzy
 439. Patalita Tadeusz
 440. Patyk Stefan
 441. Paulo Andrzej
 442. Pawlak Marcin
 443. PAWŁOWSKI Krzysztof
 444. Pawłowski Henryk
 445. Pawłowski Ryszard
 446. Pączek Franciszek
 447. Petlic Edward
 448. Piech Stefan
 449. Pieczkowska Zofia
 450. Piekałkiewicz Antoni
 451. Piekarz Tadeusz
 452. Piekło Dariusz
 453. Pietkiewicz Mirosław
 454. Pietrus Bogusław
 455. Pietrus Włodzimierz
 456. Pikul Tomasz
 457. Pikulicki Tadeusz
 458. Pilichowska Bogdana
 459. Piotrowski Wacław
 460. Piotrowski Tadeusz
 461. Piszczkiewicz Szymon
 462. Pitala Tadeusz
 463. Płaza Jacek
 464. Pocica Jerzy
 465. Polaczek Wojciech
 466. Polkowski Jan
 467. Polony Anna
 468. Poniedziałek Piotr
 469. Poniedziałek Małgorzata
 470. Potasz Jarosław
 471. Potocki Andrzej
 472. Pryga Marian
 473. Przełomiec Maria
 474. Pułaski Michał
 475. Pyzio Wiesław
 476. Rabsztyn Kazimierz
 477. Radło Jacek
 478. Radwan Stanisław
 479. Radzikowska Zofia
 480. Radziwiłowicz Jerzy
 481. Rakowiecki Jacek
 482. Rasiewicz Monika
 483. Ratajczak Józef
 484. Raźny Anna
 485. REAGAN Ronald Wilson
 486. Reizer Anna
 487. Rodziński Stanisław
 488. Rogatko Bogdan
 489. Rogowski Jacek
 490. Rojek Jan
 491. ROKITA Jan Maria
 492. Romanowski Jacek
 493. Romanowski Wiesław
 494. Romaszewski Zbigniew
 495. Rosset (d.Kosch) Anna
 496. Rostworowski Marek
 497. ROZMARYNOWICZ Andrzej
 498. Róg Wiesław
 499. Rudowski Jan
 500. Rusek Jerzy
 501. Rusek Eugeniusz
 502. Ruszar Józef
 503. Ruszczak Cezary
 504. RUSZNICA Jan
 505. Rut Buczyńska Janina
 506. Ryba Władysław
 507. Ryczaj Marchewczyk Krystyna
 508. Ryłko Ewa
 509. Rymanowski Bogdan
 510. Sabatowski Andrzej
 511. Sabuda Paweł
 512. Sadowski Marian
 513. Sajak Piotr
 514. Sajdak Grzegorz
 515. Salij Jadwiga
 516. Sarnecki Paweł
 517. Schmager Jan
 518. Schoen Tomasz
 519. Semkowicz Piotr
 520. Serwan Ireneusz
 521. Sieniawska Krystyna
 522. Sienkiewicz Bartłomiej
 523. Sierotwińska Rewicka Maria "Muzia"
 524. Siess-Krzyszkowski Stanisław
 525. SIKORA Andrzej
 526. Sikora Wojciech
 527. Siniarska Barbara
 528. Siudyła Grzegorz
 529. SKALSKI Władysław
 530. Skalski Maciej
 531. Skałbania Adam
 532. Skąpska Barbara
 533. Skiba Stefan
 534. Skiba Tadeusz
 535. Skoczylas Jerzy
 536. Skowron Roman
 537. Skóra Jan Zbigniew
 538. Skóra (dd. Sotwin) Danuta
 539. Skrobotowicz Jacek
 540. Skrzynecki Piotr
 541. Skwarek Zdzisław
 542. Słaboń Józef
 543. Słaboń Wojciech
 544. Smaga Józef
 545. Smagur Ryszard
 546. Smardz Barbara
 547. Sobocki Leszek
 548. Sobol Robert
 549. Sobolewski Stanisław
 550. Soja Roman
 551. Solak Zbigniew
 552. Sonik Bogusław
 553. Sonik (dd. Batko) Liliana
 554. Sowa Julian
 555. Sowa Wiktor
 556. Sroka Julian
 557. Sroka Józef
 558. Stabro Stanisław
 559. Stachniuk Marta
 560. Stachniuk Marian
 561. Stachura Lech
 562. Staniec Anna
 563. Stanisławczyk Zdzisław
 564. Stańczyk Witold
 565. Starmach Teresa
 566. Starzyńska Krystyna
 567. Stasielak Tadeusz
 568. Stawarz Zbigniew
 569. Stawiarski Andrzej
 570. Stawiarski Leszek
 571. Stec Mirosław
 572. Stec - Fus Dorota
 573. Stefański Jacek
 574. Stelmachowski Andrzej
 575. Stokłosa Jacek
 576. Stróżewski Władysław
 577. Studziński Adam OP gen.
 578. Styczeń Andrzej
 579. Suchorowska Śliwińska Danuta
 580. Sudelska Zofia
 581. Sudelski Mieczysław
 582. Sułkowski Antoni
 583. Surdy Grzegorz
 584. Surdykowski Jerzy
 585. Surma Marek
 586. Swałtek Jacek
 587. Swałtek Barbara
 588. Sychut Jerzy
 589. Syryjczyk Tadeusz
 590. Szabla Stanisław
 591. Szarkowicz Bolesław
 592. Szaruga Leszek
 593. Szaszkiewicz Maciej
 594. Szczeklik Andrzej
 595. Szczepański Jan Józef
 596. Szczupak Marek
 597. Szczur Zdzisław
 598. Szczur Sadowski Marek
 599. Szczurek Andrzej
 600. Szczurek Urszula
 601. Szczypczyński Tadeusz
 602. Szczypiński Wiktor
 603. Szeląg Jacek
 604. Szewczuk Czesław
 605. Szewczyk Tomasz
 606. Szewczyk Henryk
 607. Szkaradek Andrzej
 608. Szkarłat Zbigniew
 609. Szmid Jerzy
 610. Szostkiewicz Adam
 611. Szpar Jacek
 612. Szumowski Maciej
 613. Szwed Śniadowska Anna
 614. Szyma Tadeusz
 615. Szyposz Jadwiga
 616. Śledziewska Ewa
 617. Śliwa Maciej
 618. Śliwińska Urszula
 619. Ślizowski Jacek
 620. Śreniowski Józef
 621. Środoń Jan
 622. Święs Grażyna
 623. Tabisz Stanisław
 624. Talaga Czesław
 625. Tarabuła Janusz
 626. Tarnawska-Wiejacha Ewa
 627. Tarnawski Andrzej
 628. Telesz Tadeusz
 629. Then Artur
 630. Tischner Józef ks.
 631. Tomaszewski Jacek
 632. Tombiński Jan
 633. Tomczyk Piotr
 634. Tomczyński Władysław
 635. Tondyra Czesław
 636. Toś Witold
 637. Troszok Adam
 638. Tukałło Witold
 639. Tukałło Ewa
 640. Turnau Paweł
 641. Turowicz Jerzy
 642. Tyczyński Stanisław
 643. Tylka Tomasz
 644. Tyrański Władysław
 645. Uczkiewicz Jerzy
 646. Ulasiński Cezary
 647. Urbanowicz Danuta
 648. Uryga Zenon
 649. Vetulani Jerzy
 650. WAJDA Andrzej
 651. Waldon Marek
 652. Walencik Marek
 653. Waltoś Jacek
 654. Wałach Maria Jolanta
 655. WAŁĘSA Lech
 656. Warisch Piotr
 657. Warunek Juliusz Krzysztof
 658. Warzecha Marian
 659. Wasylewski Zygmunt
 660. Wasylikowa Krystyna
 661. Wcisło Ryszard
 662. Wenda Jerzy
 663. Wenda Elżbieta
 664. Wersocki Stanisław Karol
 665. Węglowski- Król Krzysztof
 666. Węgrzyn Paweł
 667. Widzyk Jerzy
 668. Wierzbicka Bogacz Anna
 669. Wildstein Bronisław
 670. Wilk Zbigniew
 671. Winkler Jacek
 672. Wiśniewski Józef
 673. Wiśniewski Wojciech
 674. Witczak Stanisław
 675. Witkowski Paweł „Pablo”
 676. Włodarczyk Piotr
 677. Włosik Bogdan
 678. Wojciechowski Teofil
 679. Woziwodzki Jerzy
 680. Woźniakowski Jacek
 681. Woźniakowski Henryk
 682. Wójtowicz Leszek
 683. Wójtowicz Marian
 684. Wroński Artur
 685. Wróbel Józef
 686. Wróbel Bogdan
 687. Wróbel Krzysztof
 688. Wróblewski Wojciech
 689. Wrześniak Władysław
 690. Wszołek Wiktor
 691. Wyka Władysław
 692. Wyrozumska Bożena
 693. Wysocki Andrzej
 694. Wysoczańska (dd.Piech) Elzbieta
 695. Zabłocki Wiesław
 696. Zaborska Jadwiga
 697. Zachara Lofek Halina
 698. Zagajewski Adam
 699. Zaleski Isakowicz Tadeusz ks.
 700. Zalewska Zofia Maria
 701. Załuska Krystyna
 702. Załuski Andrzej
 703. Zarębski Zbigniew
 704. Zasada Florian
 705. Zaszczudłowicz Jan
 706. Zawalski Marek
 707. Zawiślak Piotr
 708. Zawiślak Władysław
 709. ZDRADA Jerzy
 710. Zechenter Paweł
 711. Zegzda Leszek
 712. Zengel Tadeusz
 713. Zgoda Leopold
 714. Zgud Strachocka Krystyna
 715. Ziarkowska Zofia
 716. Zieleniewska Aleksandra
 717. ZIELIŃSKI Tadeusz
 718. Zientarska Barbara
 719. Zięba Stanisław
 720. Zięba Elzbieta
 721. Zięty Jerzy
 722. Zoll Andrzej
 723. Zorski Paweł
 724. Zych Michał
 725. Żaba Jacek
 726. Żabiński Władysław
 727. Żebrowski Jerzy
 728. Żelazny Zdzisław
 729. Żelazny Teresa
 730. Żmudzki Jan
 731. Żurek Jan
 732. ŻUROWSKI Stanisław
 733. Życzkowska Teresa
 734. Życzkowski Karol

Lista nie zawiera nazwisk kilku osób, które odmówiły przyjęcia Medalu, pomimo jego przyznania oraz dwóch osób, którym Medal został cofnięty, wobec okoliczności ujawnionych po przyznaniu.

Wyróżnione nazwiska dużymi literami to posłowie, senatorowie, wybrani w 1989 roku oraz prezydenci.