Głos Tygodnik Nowohucki nr 9 z dnia 2.03.2018 r.

WIOSNA SOLIDARNOŚCI ‘88

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,
pragniemy spotkać się po 30 latach, od tamtych pamiętnych dla nas i dla kraju wydarzeń. Poszukujemy osób, które uczestniczyły bądź wspierały strajkujących hutników w Nowej Hucie. A może wiecie kim są osoby załączonym zdjęciu, znacie innych strajkujących lub wspomagających nas. Skontaktujcie się z nami w jakikolwiek sposób lub z Siecią Solidarności.

Nowohucki strajk, rozpoczął się 26 kwietnia 1988 roku i trwał do chwili pacyfikacji w nocy 4/5 maja, po czym przekształcił się w strajk absencyjny i inne formy protestu. Następnie 17 maja powstał jawnie działający Komitet Organizacyjny, doprowadzając do reaktywowania działalności Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność". Ten największy w kraju, po wielu latach oporu społecznego, protest solidarności hutniczej, został poparty przez organizacje opozycji, Lecha Wałęsę, uzyskał wsparcie od mieszkańców Krakowa, w szczególności od młodzieży, w tym NZS, FMW, WiP i innych, a Episkopat Polski podjął misję mediacyjną z ówczesna władzą. Wydarzenia te miały przełomowy charakter dla naszego kraju, były Wiosną Solidarności. Solidarność podjęła jawne działania. Ówczesna władza, zaczęła poszukiwać po­ rozumienia ze społeczeństwem. Sprzyjała nam sytuacja międzynarodowa. Wkrótce w 1989 roku rozpoczęły się demokratyczne przemiany ustrojowe w Polsce, doszło do częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 r.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów, wartości i tradycji ruchu społecznego Solidarność, pośród którego jest wielu uczestników i liderów tamtych wydarzeń, zaprasza do udziału i prosi o wsparcie, obchodów 30. rocznicy „Wiosny Solidarności '88".

Prosimy o kontakt:
Edward E. Nowak tel. 600 005 723, e-mail: edno@edno.pl
Maciej Mach, tel. 602 116 150, e-mail: m.mach55@interia.pl

PROGRAM OBCHODÓW WIOSNY SOLIDARNOŚCI ‘88

Stowarzyszenie Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów, wartości i tradycji ruchu społecznego Solidarność, pośród którego jest wielu uczestników i liderów tamtych wydarzeń, zaprasza do udziału i prosi o wsparcie obchodów 30. rocznicy „Wiosny Solidarności '88", poświęconych w szczególności strajkowi, który miał miejsce w dniach od 26 kwietnia do 4/5 maja 1988 r., w Hucie im. Lenina.

26 kwietnia 2018 - w rocznicę rozpoczęcia strajku

1. Wystawa okolicznościowa na temat strajku 1988 r. w Nowej Hucie. Organizator: Muzeum PRL-u. Wystawa otwarta będzie w przeddzień rocznicy rozpoczęcia strajku, 25 kwietnia (czwartek) i będzie czynna do końca 2018 r.
2. Nowohucki Szlak Solidarności. Uroczystości rozpoczną się od pomnika „Solidarności” na Placu Centralnym, następnie uczestnicy uroczystości przejdą pod tablicę TKRH, na os. Centrum „B”, następnie pod tablicę „Duszpasterstwa Hutników”, aby zakończyć spotkanie pod tablicą ,,Nasza droga do wolności” przy Bramie Głównej Huty.
Pod tablicami nastąpi złożenie kwiatów oraz przypomnienie historii i odczytanie biogramów niektórych uczestników wydarzeń Wiosny '88. Pod pomnikiem ks. Kazimierza Jancarza uroczystość odbędzie się w dniu 25 marca 2018 roku, w 25. rocznicę Jego śmierci.
3. Msza św. w 30-lecie Strajku '88 roku w kościele na os. Szklane Domy w Nowej Hucie, celebrowana przez abp. Marka Jędraszewskiego, zamówiona przez KRH oraz Zarząd Regionu Małopolska „Solidarność".

3 maja 2018 r.- Święto Konstytucji 3 Maja

4. Uroczystość 30-lecia Wiosny Solidarności w Nowohuckim Centrum Kultury. Wystąpienie nt. Strajku '88. Wręczenie Medali „Dziękujemy za Wolność" oraz Medali - Strajk '88.
5. Kameralny Koncert Muzyczny oraz Piknik 3-Majowy (NCK - parter).

4 czerwca 2018 r. - Dzień Wolności

6. Konferencja „Wiosna Solidarności '88” w Polskiej Akademii Umiejętności. Organizatorzy: Stowarzyszenie Sieć Solidarności, ZRM „Solidarność", Instytut Historii UJ, IPN, PAU, z udziałem historyków oraz uczestników wydarzeń. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej przez IPN oraz PAU i Stowarzyszenie Sieć Solidarności z terminem do przełomu 2018/19 r.

31 sierpnia 2018 r.- Dzień Wolności i Solidarności

7. Uroczystość oficjalna zakończenia obchodów połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz Medali „Dziękujemy za wolność”, a także koncertem (NCK).

Godziny poszczególnych wydarzeń zostaną podane w terminie późniejszym.