Głos Tygodnik Nowohucki nr 18 (1413) z 4.05.2018

Nowohuckim Szlakiem "Solidarności"

Marcin Pietrzyk