Odmalujmy Polskę

Bogdan Gancarz

Wolontariusze odnawiali pod koniec maja mieszkanie dawnego krakowskiego opozycjonisty antykomunistycznego z lat 80. ub. wieku.