Jurek Jurecki uhonorowany medalem "Dziękujemy za Wolność"