© sadeczanin.info 2015 - 2017
Wiadomości 01/11/2017

„Dziękujemy za Wolność” - nie zapominają o bohaterach Solidarności

Członkowie Stowarzyszenia Sieć Solidarności odwiedzili groby tych, którym zawdzięczamy odzyskanie wolności po mrocznych latach komunizmu. W Nowym Sączu Robert Sobol zapalił znicze w imieniu Stowarzyszenia na grobach osób uhonorowanych Medalem "Dziękujemy za Wolność".

Jedną z misji Stowarzyszenia Sieć Solidarności jest pamięć o ludziach, którzy swoją działalnością i postawą przyczynili się do wolności i niepodległości naszej Ojczyzny - Polski.

Sieć od początku swojego istnienia prowadzi małopolską listę pamięci "Solidarności", na której widnieją nazwiska 268 osób - tych, którzy już zmarli, opuszczając szeregi dawnej opozycji.

- Znamy ich dokładne miejsca pochówku. Każdego roku odwiedzamy ich groby, przed dniem Wszystkich Świętych zapalając znicz "Solidarności" z plakietką „Dziękujemy za Wolność" - piszą członkowie stowarzyszenia, odwiedzający również groby innych patriotów.

(kt) Fot. Daria Sobol