Zaproszenie na promocję publikacji:
Od „Indeksu” do „Hutnika”,
która odbędzie się 24 września 2019, godz. 12.00 w Sali Miedzianej Pałacu „Krzysztofory” w Krakowie, Rynek Główny 35
Zapraszamy
Adam Roliński – Fundacja CDCN

Od „Indeksu” do „Hutnika”.
Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976-1990

W odpowiedzi na kłamliwą propagandę i agresywną cenzurę komunistyczną PRL wiele środowisk, zróżnicowanych pod względem ideologicznym i społecznym, przystąpiło do wydawania niezależnych druków, poza zasięgiem aparatu kontroli. Stały się one częścią drugiego obiegu istniejącego w latach 1976-1990.

Bibliografia Od Indeksu do Hutnika jest jedną z pierwszych pełnych bibliografii regionalnych czasopism wydawanych bez cenzury w PRL. Po raz pierwszy podjęto w niej próbę ujawnienia nazwisk twórców krakowskiej i małopolskiej prasy niezależnej: redaktorów, drukarzy i osób wspomagających.

Książka stanowi efekt wieloletnich prac Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie związanych z pozyskiwaniem i opracowywaniem niezależnych druków. Zawiera opisy ponad 750 krakowskich i małopolskich tytułów czasopism, gazet, serwisów, biuletynów i komunikatów publikowanych przez różne, rozwijające się żywiołowo struktury opozycji antykomunistycznej – od NSZZ „Solidarność” i związanych z nim organizacji, przez formacje studenckie i młodzieżowe, takie jak Niezależne Zrzeszenie Studentów i Federacja Młodzieży Walczącej, po powstające nowe partie polityczne (Konfederacja Polski Niepodległej i Polska Partia Niepodległościowa), a także inne niezależne środowiska.

Jeśli „za komuny” drukowałeś w Krakowie lub Małopolsce jakieś niezależne czasopismo, sprawdź, czy jest w naszej bibliografii! Uzupełnienia i sprostowania uwzględnione będą w drugim wydaniu

Książka dostępna na www.akademicka.pl oraz w dobrych księgarniach

Jeżeli jeszcze posiadasz materiały poligraficzne lub niezależne druki z tych czasów – przekaż do Fundacji:

sowiniec@gmail.com, www.sowiniec.com.pl