My, pokolenie lat 80. ubiegłego wieku pamiętamy wsparcie jakiego doświadczyliśmy od społeczeństw krajów Europy i całego świata, gdy walczyliśmy z systemem komunistycznym.
W Ukrainie trwa teraz wojna wywołana przez agresora o tych samych korzeniach. Chcemy pomóc rodzinom ukraińskim dotkniętym skutkami wojny, sprawić, aby poczuły solidarność ludzi dobrej woli, ponad granicami krajów i kordonami wojsk.


Rozpoczynamy program SOLIDARNOŚĆ RODZIN polegający na długofalowym wsparciu rodzin ukraińskich dotkniętych skutkami wojny przez rodziny wspierające.Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami ukraińskimi i wspólnie będziemy wyszukiwać rodziny - ofiary wojny, które pozostały w Ukrainie. Przygotujemy spis jej potrzeb i skontaktujemy z rodziną wspierającą. Będziemy monitorować przebieg programu i wspierać jego uczestników.

Zakładamy, że rodzina wspierająca zaopiekuje się rodziną przebywającą w Ukrainie, która ucierpiała wskutek rosyjskiej agresji (śmierć członka rodziny, kalectwo, utrata domu, dobytku, pracy i inne skutki wojny). Opieka polegać ma na prostych formach, jak wysłanie paczki (żywność, środki higieniczne, sanitarne, itp.), przekazanie pieniędzy, wymianie informacji.

Wartość paczki powinna zawierć się w granicach 20-100 euro (100-500 zł), maksymalna waga 20 kg. Zależy nam, aby paczki były wysyłane możliwie regularnie. W pierwszym okresie pojadą z transportami specjalnymi, później być może za pośrednictwem Poczty lub kurierów.

Rodzina wspierająca otrzyma adres rodziny ukraińskiej, spis jej potrzeb oraz krótki list w języku ukraińskim do tej rodziny. Dostarczymy również instrukcję zapakowania, opisania oraz wysyłki paczki. Kolejne formy pomocy będą wynikać z odpowiedzi strony ukraińskiej oraz zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenach działań wojennych.

Jeśli chcesz przyłączyć się do programu zgłoś swój udział wysyłając e-mail, sms lub telefonicznie. W mailu prosimy o krótką informację o sobie, preferowany język w kontaktach i dane adresowe. Proponujemy następujące formy udziału:

  • Przygotowanie paczki i wysłanie jej z terenu swojego zamieszkania na adres rodziny ukraińskiej, po sprawdzeniu we własnym zakresie wiarygodności firmy pocztowej lub kurierskiej.
  • Per proxy. Zlecenie nam przygotowania i wysyłki paczki. W zleceniu podasz kwotę jaką chcesz przeznaczyć na paczkę (20-100 EUR). Prześlemy Ci dokumentację przygotowania i wysyłki.

Możesz również włączyć się do programu wspierając go ogólnie, przez przekazanie darowizny pieniężnej na subkonto. Rozliczenie tych środków będziemy publikować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Zgłoszenia do udziału w programie: sr.ukraina@gmail.com lub tel. +48 514 962 367.

Konto BANK PKO SA: PL 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852 dopisek SOLIDARNOŚĆ RODZIN

IBAN:  PL66124047191111001051013852BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Zespół Programu SOLIDARNOŚĆ RODZIN:

Dyrektor: Anna Kozłowska (Dyrektor), Nataliya Bishko, Edward E. Nowak, Elżbieta i Jacek Niedźwiecki, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Valeria Shtepa.