Muzeum PRL-u w Krakowie zaprasza na wystawę „W jedną stronę. Marzec’68”, przygotowaną w 50. rocznicę wydarzeń.

Marzec 1968 roku był wydarzeniem wielowątkowym: buntem młodych, kryzysem politycznym i społecznym, sprzeciwem intelektualistów, czasem czystek kadrowych, kampanii propagandowych: antysemickiej, antystudenckiej, antyinteligenckiej. Jedną z konsekwencji ówczesnych wydarzeń był wymuszony wyjazd z Polski około 13 tys. osób pochodzenia żydowskiego. Wystawa nie ma ambicji wyczerpującego opowiedzenia o wszystkich wątkach wydarzeń marcowych. Sygnalizując je, koncentruje się na opowieści o buncie studenckim, „marcowym języku” oraz emigracji.
W powszechnym odbiorze dziedzictwo „Marca’68” wpisuje się w symbolikę „polskich miesięcy”: Październik 1956, Grudzień 1970, Czerwiec 1976, Sierpień 1980 i pomiędzy nimi Marzec 1968. Polskie miesiące, to skrót myślowy i symboliczny, ilustrujący zmagania z narzuconym systemem politycznym, próby jego naprawy, bunt i walkę o suwerenność.

Wystawa przypomina bunt młodych, szybko stłumiony przez aparat represji. Przywołuje także, równie istotny aspekt 1968 roku czyli kampanię antysemicką. Kreowała ona postać Syjonisty – Żyda, wroga, odpowiedzialnego za zaistniały kryzys, wykorzystywany przez władzę dla wzmocnienia pozycji w rozgrywkach wewnątrzsystemowych. Skutki społeczne „Marca” są istotną częścią naszej historii: to około 13 tys. polskich obywateli zmuszonych do emigracji, wyrzuconych ze swojego kraju z poczuciem krzywdy. To także język nienawiści, bezkarnie rozpowszechniany w mediach, prasie, na wiecach z inspiracji władzy.

Ważną częścią wystawy są relacje – rozmowy ze świadkami historii którzy wyjechali do Izraelaw latach 1968 – 1971. Wywiady te zebrała jesienią 2017 kurator wystawy w Muzeum PRL Pani Karolina Żłobecka wraz z operatorem podczas pobytu w Izraelu. Rozmówcami były osoby, które odpowiedziały na nasz apel o podzielenie się swoim doświadczeniem i emocjami związanymi z wydarzeniami 1968 roku. Przedstawione relacje to symboliczny gest, oddanie głosu pokrzywdzonym uczestnikom – ofiarom bezwzględnej kampanii nienawiści zorganizowanej przez aparat władzy.

Przygotowanie tej ekspozycji było możliwe dzięki życzliwej współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Fundacją Ośrodka KARTA, Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytutem Pamięci Narodowej, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów, Fundacją Shalom, Teatrem Narodowym i Muzeum Narodowym w Krakowie oraz uczestnikom wydarzeń którzy podzielili się swymi wspomnieniami.

Dopełnieniem wystawy będzie cykl wydarzeń towarzyszących, organizowanych przez Muzeum PRL-u we współpracy z JCC, Festiwalem Kultury Żydowskiej, Wielokulturowym Krakowem i Fundacją MIFGASH. Szczegóły będą zamieszczane na stronie www.mprl.pl

„W jedną stronę. Marzec ‘68”
kuratorka: Karolina Żłobecka,
wystawa czynna od 27 marca do 31 października 2018 r.

Muzeum PRL-u
os. Centrum E1
31-934 Kraków
tel.: 12 446 78 21, 12 446 78 22

Wystawy czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17.