39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności

W dniu 31 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie Sieć Solidarności oddało hołd ludziom ruchu społecznego Solidarność”.

Najpierw o godz. 11:00 spotkaliśmy się pod Bramą Główną Huty Sendzimira.Złożyliśmy kwiaty pod tablicą "Nasza droga do wolności". Kilka słów o ludziach Solidarności a takaż roli Nowej Huty i Solidarności Hutniczej powiedział prezes Edward E. Nowak. „Tutaj wielu ludzi obecnych i nieobecnych dzisiaj działało dla wolnej Polski, Tworzyło najnowszą historię – powiedział. Poseł Józef Lassota mówił m.in. o strajku w CEBEA, gdzie wówczas pracował, senator Jerzy Fedorowicz i poseł Ireneusz Raś powiedzieli, że „dziękują za wolność”, którą przeniosła nasza walka.Były także wspomnienia związane z tym miejscem z huta, z wydarzeniami przy bramie głównej kombinatu.

Następnie udaliśmy się do Krakowa, gdzie na Rynku Głównym złożyliśmy kwiaty pod tablicą „Nie oddamy Sierpnia”, brawuro wmurowanej w pierwszą rocznicę Porozumień Sierpniowych. Dzieliliśmy się refleksjami związanymi z Sierpniem i jego wartościami, z poczuciem obywatelskości jakie w nas wywołał.

Po południu złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym w Nowej Hucie. Obecni byli poza dosyć liczną grupą ludzi Solidarności, zastępca prezydenta m. Krakowa Bogusław Kośmider oraz wiceprzewodniczący Rady m. Krakowa Sławomir Pietrzyk, oraz senator Bogdan Klich i Jerzy Fedorowicz. Nieco później kwiaty złożył poseł Józef Lassota.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zakończyło uroczystości składania kwiatów.

Godzinę później rozpoczęła się główna uroczystość obchodów czyli wręczenie czterdziestu Medali „Dziękujemy za wolność” – XIX edycyj i wraz z koncertem muzycznym oraz spotkaniem Ludzi Solidarności.

Trzeba zauważyć, że obchody Sierpnia po raz kolejny świętujemy oddzielnie, władze państwowe i wojewódzkie wraz z NSZZ „Solidarność” regionu Małopolska oraz Huty Arcelor Mittal osobno a Sieć Solidarności i jej sympatycy oraz władze miasta osobno.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Uwaga: szczegółowe relacje, także filmowe znajdują się na stronie Sieci Solidarności na facebook’u.