Głównym tematem 71. zebrania Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności była dyskusja o działalności w 2020 roku.Najważniejszym tematem nad którym zamierzamy się skupić w roku przyszłym są obchody 40. lecia podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 r.; to symboliczna data powstania SOLIDARNOŚCI.

Chcemy przypomnieć:

  • genezę i przebieg strajków w Polsce, w tym strajki lipcowe,
  • strajk w Stoczni Gdańskiej oraz w innych zakładach wybrzeża oraz w kraju,
  • strajki sierpniowe w Krakowie i w Małopolsce
  • Porozumienia Sierpniowe w Gdańsku, w Szczecinie, w Jastrzębiu,
  • powstawanie organizacji związkowych w Krakowie i w naszym regionie.
  • rejestrację NSZZ „Solidarność” - 10.11.1980 r.

To także uczczenie 50. rocznicy Grudnia '70 oraz odsłonięcia pomnika Poległych Stoczniowców i inne podobne symboliczne wydarzenia tamtego czasu.

Z okazji 40. lecia SIERPNIA ’80 rozważenia wymagają następuje formy uczczenia rocznicy: wystawa fotograficzna, album, debaty tematyczne lub sesja naukowa, koncert „Dziękujemy za wolność”, a może także inne formy (może macie jakieś sugestie ?)

Inne rocznice Solidarności to uhonorowanie ważnych wydarzeń związanych z działalnością szeroko rozumianego ruchu społecznego Solidarność, w tym:

  • 35. rocznica powstania WiP (14.04.1985)
  • 35. rocznica procesu gdańskiego w dniach 23 maja - 14 czerwca 1985 r. Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika.

Drugim kluczowym wydarzeniem na którym chcemy się skupić to 30. rocznica powstania samorządu terytorialnego w Polsce, wybory 27 maja 1990 roku, w tym głównie wybór pierwszej Rady oraz Prezydenta i władz m. Krakowa.

Mówiliśmy także o wydawnictwach jakie warto byłoby zrobić w 2020 roku. Szczególnie dużo dyskutowaliśmy o wydawnictwie poświęconym konspiratorom, czyli ludziom, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywali się i tworzyli pierwsze konspiracyjne struktury oporu społecznego a także o więźniach politycznych, bowiem o tych dwóch grupach ludzi nie mówi się zbyt dużo, pozostali jakby w cieniu innych.

Chcemy także popracować nad wydawnictwem poświęconym humorowi i satyrze lat 80. ub.w.

Powyżej - zdjęcie uczestników zebrania