Pierwsze zebranie Zarządu trzeciej kadencji Sieci Solidarności

W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyliśmy 96. Zarząd Stowarzyszenia "Sieć Solidarności, a pierwszy w III kadencji. Przede wszystkim podjęliśmy uchwałę o ukonstytuowaniu się Zarządu:

Edward E. Nowak - Prezes
Danuta Kinaszewska - wiceprezeska i skarbniczka

Członkowie: Wiesława Ciesielska, Beata Kowalska, Krzysztof Nowak, Paweł Rogala.

Postanowiliśmy, że stowarzyszeniem będziemy zarządzać jak dotychczas poprzez cele strategiczne, które zostały dedykowane każdemu z członków zarządu oraz zarządzanie projektowe.

Zebrania Zarządu będą odbywać się jak dotychczas w 3-ci poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 i są otwarte dla członków. Podtrzymujmy zwyczaj otwartego biura w każdy poniedziałek, na spotkania członków.

Główna część zebrania była poświęcona dyskusji o działalności w nowej kadencji.


Fot. Jacek M. Stokłosa