Koleżanki i koledzy,

W dniu 10.04.2013 r. Stowarzyszenie Sieć Solidarności zawarło porozumienie z Fundacją Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS., umożliwiające przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Sieci Solidarności.
Sami nie posiadamy takiej możliwości bowiem działamy dopiero od kilku miesięcy.


Zdaję sobie sprawę z tego, że jest już dosyć późno, ale jeśli ktoś nie złożył jeszcze deklaracji PIT lub ma w swoim gronie osoby, dla których jest ważne co robimy i chciałyby nas wspomóc to prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz:
Fundacja Rozwoju Gospodarczo -  Społecznego FROGOS,  KRS 0000205861,
dopisując w rubryce cel szczegółowy: SIEĆ SOLIDARNOŚCI.

Proszę członków SSS o przekazanie tego apelu możliwie do najszerszego grona osób.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności.