Zapraszam na uroczystość uczczenia 25. rocznicy śmierci ks. Kazimierza Jancarza. Spotkajmy się, w niedzielę, 25 marca o godz. 10:30 w Mistrzejowicach przy obelisku poświęconym Jego pamięci, na skwerze w pobliżu kościoła. Nasza uroczystość, to pierwsze spotkanie na Nowohuckim Szlaku Solidarności w związku z obchodami 30. rocznicy Strajku '88. Kolejne będą w dniu 26 kwietnia - rocznicy rozpoczęcia słynnego strajku, który stał się WIOSNĄ SOLIDARNOŚCI '88.

Swoją obecnością poświadczymy naszą pamięć o księdzu Kazimierzu, który łączył nas we wspólnocie w trudnych latach '80 ub. wieku.

Proszę powiadomcie o naszym spotkaniu, koleżanki i kolegów z tamtych lat.

Edward E. Nowak
Stowarzyszenie Sieć Solidarności