Geneza Solidarności, powstawanie związku zawodowego i ruchu społecznego Solidarność, co nam zostało z tamtych idei, etosu i wartości; wreszcie Solidarność i co dalej ? – to nić przewodnia planowanych debat.

Z okazji 40. podpisania porozumień sierpniowych oraz powstania Solidarności Muzeum Krakowa zaprasza na cykl debat popularnonaukowych dotyczących genezy powstania Solidarności i rozwoju jej struktur, a także ideałów związanych w budowaniem Solidarności jako ruchu społecznego. Celem spotkań jest nie tylko upamiętnienie wydarzeń i procesów historycznych, ale także zwrócenie uwagi na uniwersalne wartości, które warto pielęgnować oraz próba odpowiedzi na pytanie: co znaczy być obywatelem.

Debaty są organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności, z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutem Socjologii UJ, Instytutem Historii UJ oraz Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego.

W ramach akcji „Zajrzyj do Nowej Huty” planowane są jeszcze we wrześniu dwa Spacery Szlakiem Solidarności Nowohuckiej w dniach 19-20 września. Możliwe jest także organizacja Spacerów Szlakiem Solidarności wg. indywidualnego,grupowego umówienia ze Stowarzyszeniem Siec Solidarności.

***

Stowarzyszenie Sieć Solidarności zakończyło pierwszy etap obchodów 40. Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności, które trwały zasadniczo od 14 do 31 sierpnia br.

Obchody rozpoczęliśmy 14 sierpnia w Łopusznej od oddania hołdu ks. Józefowi Tischnerowi w XX. rocznicę Jego śmierci a następnie wręczając 15 Medali „Dziękujemy za wolność” ludziom Solidarności z Podhala. Potem, 21 sierpnia było spotkanie Ludzi Solidarności Zgniatacza w 40. rocznicę strajku sierpniowego na Walcowni Zgniatacz b. Huty im. Lenina.29 sierpnia w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się główna uroczystość obchodów z wystąpieniem kol. Adama Gliksmana oraz wręczeniem 28 Medali „Dziękujemy za wolność” okolicznościowym koncertem muzycznym a także wystawą grafik Leszka Sobockiego nt. logo Solidarności.
31 sierpnia uroczyście złożyliśmy kwiaty pod pomnikami Solidarności w Nowej Hucie, pod Tablicą Solidarności przy Bramie Głównej Huty T.Sendzimira oraz pod tablicą „Nie oddamy Sierpnia” na Rynku Głównym w Krakowie, która z tej okazji została poddana renowacji.

Na zakończenie tej części obchodów wystawiona z inicjatywy Marcina Bzyka z zespołu Wu-Hae została Opera Nowohucka 2.0. w Teatrze Łaźnia Nowa, przed którym było spotkanie on-line Solidarności ze Stanisławem Handzlikiem oraz Edwardem E.Nowakiem

Ponadto Sieć Solidarności wydała okolicznościowy Biuletyn Informacyjnego Sieci Solidarności poświęconego w całości wydarzeniom związanym z 40. leciem podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności;

Na facebook’u Sieci Solidarności ukazuje się od 1 lipca wiele postów, zdjęć, filmów, poświęconych strajkom lipcowym, sierpniowym, powstawaniu Solidarności w naszym mieście i regionie, etyce i etosowi Solidarności, ludziom Solidarności.